İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 6 - Home Sweet Home

 

"Nerede?" sorusunun İngilizce anlamı  "Where is" dir. Kısaca "where's" diye de yazılabilir.
-Where is Atakan?
-He is in the kitchen.
 

 

-Where's my father?
-He is in the living room.
 

 

-Is he in the bedroom?
-No he isn't. He is in the living room

 

 

 

 

Bedroom
Bathroom
Kitchen
Living room
Bed
wardrobe
mirror
window
Washbasin
bathtub
mirror
toilet
Cooker
refrigerator
table
chairs
cupboard
Desk
armchair
sofa
window
table

 

 

 

in
içinde manası verir.
on
üstünde manasını verir.
at
belli bir noktada manasını verir.
under
altında manasını verir.
next to
bitişik, yanında manalarını katar.

 

Şimdi de bu sözcükleri nasıl kullanacağımızı görelim.
 

 

My jacket is in the wardrobe.
The book is on the table.
Ali is at the park.
The carpet is under the table.
The chairs are next to the table.
 

 

-Where is the cupboard?
-It is in the kitchen.
 

 

-Where is the refrigerator?
-It is in the kitchen too.
 

 

-Is the television next to the bed?
-No, the bed is in the bedroom and the television is in the living room.

 

 

 

 
Şu ana kadar hep tekil şeylerin yerini sorduk ve söyledik. Yaptığımız bütün örneklerde özne üçüncü tekil şahıstı, yani "o" idi. Diğer kişiler için, veya çoğul şeyler için "are" kullanmalıyız. Yani:
-Where are the chairs?
-They are next to the table.
 

 

-Where are his books?
-His books are on the desk.
 

 

-Where are the pencils?
-They are in the pencil case.

 

 

 

 

Bu ünitede öğreneceğimiz çok önemli bir diğer kullanım da "there is, there are" kullanımlarıdır. Kuralları, daha önce öğrendiğimiz "this is. these are" ile çok benzerdir.  Bir yerde birşeyin olduğunu söylemek için "there is, there are" kullanırız.
Mesela çantamda bir kalem var demek için:
"There is a pencil in my bag" deriz.
There are two cars on the road.
There is a tree in the garden.
There is a hat on my head.
There is a cooker next to the refrigirator.
There are pencils under the table.
There is a living room in the house. There is a bookcase in the living room.

 

 

-Is there a sofa in your living room?
-Yes, there is a sofa in our living room.

Son Gelen Soru

in,on,under birde "in the corner" kullanımı vardır. Mesela duvarın köşesinde derken kullanılır. The boy that you've complained about, is waiting in the corner of the room now, because he was punnished. Cevabı ve devamı için tıklayın >>