İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 7 - Likes and Dislikes

 

İngilizce konuşurken  bir şeyden hoşlandığımızı nasıl ifade ederiz? Bunu "Like" kelimesini  kullanarak yaparız. Like ifadesi sevmek, hoşlanmak manasına gelir. Sevdiğimiz şeyleri anlatmak için "I like..." diye cümleye başlarız.  Olumsuz ise "don't like" olarak kullanır. Sevmediğimiz şeyleri anlatmak için "I don't like....." diye cümleye başlarız.

I like tea.
I like milk.
I don't like coke.
I like chicken. I don't like hamburger.

 

Soru haline getirmek, yani "sever misin?" diye sormak için "Do you like.......?" kalıbını kullanırız.

-Do you like ice cream?
-Yes I do.

 

-Do you like chocolate?
-Yes, of course I like chocolate.
 

 

-I like tea and milk. Do you like tea and milk too?
-No, I don't like tea and milk. I like coffee.

 

 

Sevdiğimiz iki şeyi sıralarken  araya "and" yazmalıyız. "and", "ve" manasına gelir.

I like kebab and salad.
 

 

Sevmediğimiz iki şeyi sıralarken  ise araya "or" yazılır. "or", "veya" manasına gelir.
I don't like carrot or lettuce.

 

 

Sevdiğimiz bir şeyi söyledikten hemen sonra, başka birşeyi sevmediğimizi söyleyecek olursak, araya "but" yazmalıyız. "but", "fakat" manasına gelir.

I like oranges but I don't like bananas.
 

 

-Do you like orange juice?
-Yes I like orange juice.    veya        -Yes, I do        veya        -Yes.
 

 

-Do you like cheese?
-No, I don't like cheese    veya        -No, I don't        veya        -No.
 

 

-Do you like chocolate?
-Yes, I like chocolate very much. I like cakes very much too but I don't like pudding.

 

 

 

Unutmayalım, bu şekilde sadece sevdiğimiz (veya sevmediğimiz) nesneleri anlatabiliriz, bu nesneleri ifade etmek için sadece isim kullanmalıyız, fiil  kullanmamalıyız. Sevdiğimiz aktiviteleri anlatmayı sonraki ünitede göreceğiz.