İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 12 - Different Places

The children are going to go on a school trip tomorrow.
They are going to go to the lake.
They are going to have a picnic by the lake.
They are going to meet at 8 o'clock.
They aren't going to meet at 9 o'clock.
Mr. Harris is going to drive them to there by school bus.
They aren't going to buy food there.
They are going to take food and drinks from home.
They are going to buy ice cream.

 
"(be) going to" ifadesi ile gelecek zamandan bahsederiz. Yani ingilizce dilbilgisindeki -be going to gelecek zamanı ile planlarımızı ve verdiğimiz kararlarımızı anlatırız. "going to" kullanmadan önce, "be" yerine "am, is, are" dan uygun olanını seçmeliyiz.
Iam going toplay football with my friends this evening.
She is going to write a report next week.
They are going to go to the cinema tomorrow.

 
Soru yapmak için "am, is, are" başa alınabilir. Ayrıca negatif yapmak için de "am not, isn't, aren't" kullanılabilir.
Iamnotgoing togo to the cinema with them. I have got some homework.
Heisn'tgoing tovisit the zoo this week.
You aren't going to watch tv tonight.

 
AmIgoing tosee her tonight?
Is that man going to come with us?
Are the children going to go on a holiday?

 

 

 

En sık kullanılan gelecek zaman ifadesi "will" dir. Cümlede özneden hemen sonra "will" sözcüğünü  kullanırsak, gelecek zaman manası katmış oluruz. "Will"den hemen sonra yüklem gelir. Ayrıca will kısaltılarak "'ll" şeklinde de kullanılabilir.
Iwillgo home at 6:30 this evening.
Hewillwatch tv after he finishes his homework.
Theywillarrive tonight.

 

Soru cümlesi kurmak için, will başa alınır.
 
-Where willyougo for holiday this summer?
-Iwillgo to Bolu.
-When areyougoing toleave?
-I am going to leave next week.
-What do you like about Bolu?
-There are a lot of trees in Bolu. I love trees.
-How will you travel to Bolu?
-I will ride my motorcycle to Bolu.
-Will you go alone?
-No, I'll go with a friend.
-When will you meet him?
-We'll meet after school.
-What will you do in Bolu?
-I will do hiking in mountains.
-What will you take with you?
-I'll take a big bag with me.
-How long will you stay there?
-We will stay there for a week.

 

 

-Let's go sightseeing this weekend.
-That's a great idea. Where will we go?
-We can go to Ayasofya.
-Why do you want to go to Ayasofya?
-I want to go because it is a very beautiful monument.
-Ayasofya is in Eminönü, isn't it?
-Yes, it is.

 

You are a doctor, aren't you?
You don't like mushrooms, do you?
Cümlelerin sonuna virgül ile eklenen bu sorular, cümlede anlatılan ifadeyi pekiştirmek amacı ile sorulur. Bunlar, Türkçe'de cümlenin sonuna eklediğimiz "değil mi" sorusuna benzerdir.

Bu sorular,
    Cümlenin öznesi ve yardımcı fiili olmak üzere iki kelime ile kurulurlar.
    Olumlu cümleler için olumsuz , olumsuz cümleler için ise olumlu kurulurlar.
    Ana cümleden virgül ile ayrılırlar ve sonlarına soru işareti konur.

 
Şimdi örnekler ile pekiştirelim.
He loves rock music, doesn't he?
They are on holiday, aren't they?
You can't swim, can you?
There are two cars, aren't there?
There is a meeting tonight, isn't there?

I want to go to the seaside for my holiday. I want to swim in the morning. Then I want to play on the beach. I don't want to go on a camping holiday. I don't like sleeping in a tent.

 

 
I will play beach football.
I will play beach volleyball.
I will build sand castles.
I will sail in a boat.
I will go fishing.