İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 4 - Daily Life and Routine

 

 

 Bu dersimizde günlük hayatta yaptığımız rutin şeylerden bahsedeceğiz. Tablodaki saatlerin ingilizce 'de nasıl söylendiğine bakalım.

 
07:00
It's seven o'clock.
It's seven am.
07:05
It's five past seven.
07:10
It's ten past seven.
07:15
It's quarter past seven.
07:30
It's half past seven.
07:45
It's a quarter to eight.
07:50
It's ten to eight.
12:00
It's twelve o'clock.
It's noon.
It's midnight.
20:00
It's eight o'clock.
It's nine pm.
 
 

On weekdays, I get up at half past eight. I put on my clothes and have breakfast. I leave my house at ten to nine. I walk to my school. School starts at a quarter past nine. I have my lunch at noon. I go home at half past two. I finish my homework at half past three and go out to the park. I play with my friends in the park every day for two hours. I get home at quarter to six. We have dinner at six o'clock. Then I spend time with my family and go to bed at half past eleven.

 
Every morning I...
get up, put on my clothes, take a shower, have breakfast, brush my teeth and leave for school.

Every afternoon I...
go home, finish my homework, go out to the park, play with my friends and get home.
 
Every evening I....
have dinner, spend time with my family, read a book, watch TV, talk to my family, chat with my family, go to bed and sleep.

 
I leave my house at ten to nine everyday. What time do you leave your house? Do you leave your house early or late?
 
What time do you have your dinner? Do you have your dinner with your friends or your family?
 
What do you do after dinner? Do you go out or stay home?

 

 
Gündelik hayatta yaptığımız işleri bu şekilde anlatırız. Özneden hemen sonra fiili kullanırız. Soru sormak istediğimizde de özneden önce "do" sözcüğünü kullanırız.
Ido my homework.
Doyoudo your homework before dinner?
What time doyoudo your homework?

 

 

 

Şu ana kadar hep birinci ve ikinci tekil şahsı (ben, sen) özne yaptık. Önceki konularda öğrendiğimiz gibi, burada da eğer üçüncü tekil şahıs özne olacaksa, fiilin sonuna "-s" ekleriz.  Soru cümlesi ise de, "do" yerine "does" kullanırız.

 

My friend, Claire gets up at six o'clock. Her school starts at half past seven. She goes to school by bus. After school, she goes home at twenty minutes past three. She has dinner at a quarter past seven.
-Does she have lunch at school?
-Yes, she does. She has lunch at school at half past twelve.

 

 
Olumsuz cümleler kurmak için, fiilden önce "don't" kullanırız. Yine, üçüncü tekil şahıslarda "don't" yerinde "doesn't" kullanırız.

Eğer olumsuzluk belirtmek için"doesn't" kullanmışsak, fiile tekrar "-s"  eklenmez.
I don'tgo to school in the afternoon.
We don'tplay basketball everyday.
They don't have lunch at 3 o'clock.
You don't get up at half past five.
 
He doesn'tplay football with us after school.
She doesn'tgo to school on foot. She takes a bus.

 
Don't you have lunch at ten past twelve?
 
Doesn't he go to the cinema every week?

 

 

 

 

My family and I live in a small house in İstanbul. We get up at seven every day and have breakfast together at half past seven. My father goes to work at ten to eight. My sister leaves the house with him. I stay at home until a quarter past eight. Then I go to school.

Son Gelen Soru

Who is 'Anybody who stayed at the hotel at that time might be her/his father.' cümlesi doğrudur Cevabı ve devamı için tıklayın >>