İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Seven

Bu konuda, başkasının söylediği birşeyi aktarmayı öğreneceğiz.
 

George: "I am very happy today."
I:  George says he is very happy today.

Bu cümleleri inceleyelim: George'un söylediği cümleyi, biz kendi kelimelerimiz ile bir başkasına aktarıyoruz.
İngilizce  "say" fiili, burada "aktarma fiili" olarak kullanılır. Özne, sözü söyleyen kişidir. Cümlenin kalanını da kendimiz kuruyoruz.

 

He: "I am talking on the phone"
He says he is talking on the phone.
 
She: "I can run very fast."
She says she can run very fast.
 
Jim and Susan: We are going to watch TV tonight.
They say they are going to watch TV tonight.
 
The students in the classroom: We don't want to have an exam today.
They say they don't want to have an exam today.
 
Hans and Emily: We have to study tonight.
They say they have to study tonight.
 
William: I was at school yesterday.
William says he was at school yesterday.
 
The teacher: We went to a museum yesteday.
He says they went to a museum yesterday.

 

 

"Used to" ile, geçmişte sık yapılan, ama artık yapılmayan eylemler (bunlara geçmiş alışkanlıklar diyebiliriz) anlatılır. Used to kullanılınca, eylemin bugün devam etmediği anlaşılır.
We used to play football everyday but now we don't.
I used to go fishing but now I don't go fishing.
I used to go fishing but now I don't.
He used to live in Africa but now we don't.
I used to be a very good student but now I'm not.
They used to play tennis but now they don't.
Michael Jackson used to sing but now he doesn't.
My dog used to chase cars in the street but now it doesn't.
 
"used to" ifadesini olumsuz hale getirirken, geçmiş zaman için uyguladığımız kuralları uygularız;
cümleye "didn't" ekleriz. "did" kullanıldığı zaman "use to" olarak yalın halde kullanılmalıdır.
The students didn't use to play football in schoolyard, but now they do.
He didn't use to get on a bus every morning but now he does.
I didn't use to like potatoes but now I do.
You didn't use to get bad grades but now you do.
 
"used to" ifadesini soru haline getirirken ise, cümlenin başına  "did" ekleriz. Yine "did" kullanıldığı zaman "use to" olarak kullanılmalıdır.
 
-Did you use to ride a bicycle?
-Yes, I used to ride a bicycle.
 
-Did the team use to win a lot of games?
-Yes, the team used to win  a lot of games.
 
-Did the man use to come home late?
-No, he didn't use to come home late.
 
-What did those kids used to do?
-They used to play at the park.
 
-What didn't the cars used to have?
-The cars didn't use to have radios.

 

 

 

That is a very young baby. He looks very cute.
The little girl is crying. She looks unhappy.
There are beautiful flowers in the vase. They look beautiful.
Ahmet didn't come to school today. He feels ill.

 

 

"Would like" öbeği ile daha önce de karşılaşmıştık. Burada, bir grubun içinden, bir tanesini tercih ettiğimizi bildirirken kullanacağız.
-Which one do you want?
-I'd like the blue one.
 
I want to buy a present for my teacher. There is a long tie, and a short tie.
My teacher would like the short one.
 
-I have got two cones of ice cream. One is chocolate, the other is strawberry. Which one would you like?
-I'd like the chocolate one.
-Which one would your brother like?
-He'd like the strawberry one.
 
Bir çift çorap, bir demet çiçek gibi takım halinde bulunan şeylerde ise, "one" yerine "ones" kullanabiliriz.
 
It's mother's day. We will buy a bouqet of flowers for my mother. There are yellow flowers and red roses.
My mother would like the red ones.