İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Five

İngilizce konuşma dilinde çok yaygın olarak kullanılan "What's the matter with ....." öbeği  "onun nesi var?" anlamına gelir.

Headache Stomachache Cold
Backache Sore throat Flu
Toothache Cough Broke (arm, leg)

 

-What's the matter with you?
-This box is very heavy. I can't carry it.
 
-Why are you wearing a hat, what's the matter with you?
-I have got a cold.
 
-Why are you sad?
-I got a bad mark from English  test.

 

 

"What do you think of...." kalıbı ile birisinin "..... hakkında ne düşündüğünü" sorarız. Cevap da genelde "I think, it is......" diye başlar, ve en sona bir sıfat konur.
-What do you think of this meal?
-I think, it is very delicious.
 
-What do you think of hunting?
-I think, it is dangerous. I think, it is cruel to animals too.
 
-What do yo think of this hotel?
-I think, it is very modern.
 
-What do you think of Ayasofya?
-I think, it is breathtaking.

 

Bu ifadeler, diğer modallara göre çok daha kuvvetlidir. Gereklilik ve zorunluluk anlatırlar.
I have got a terrible tootache. I must go to a dentist.
I have to call Aykut today. I have to ask him about the lesson.
They must pass this test or they will not pass this lesson.
 

"Have to, has to" ifadeleri, gereklilik ve zorunluluk anlatırlar. "Has to" sadece 3. tekil şahıs (o) için kullanılır. Diğer şahıslar için "have to" kullanılır.
I feel bad. I have to go to a doctor.
I have to go to the bank today because I don't have any money in my pocket.
I have to call Aykut today. I have to ask him about the lesson.
They have to pass this test or they will not pass this lesson.

 

A student has to study very hard.
Her room is very untidy. She has to clean her room.
He is very sick. He has to go to a doctor.

 

Olumlu cümlelerde mana olarak "must" ile benzerdir.
Olumsuz cümlelerde ise, "don't have to, doesn't have to" olarak kullanılır ve "gerek yok" manasına gelir.  "Must", olumsuz cümlelerde "yasak" manasını verirken, "have to" ifadesi çok daha hafiftir. Sadece "gerek yok" anlamı katar.
I don't have to wear a suit for work.
I can hear you easily, you don't have to shout.
The weather is sunny, you don't have to take an umbrella.
He doesn't have to run to school. He isn't late.
 

 
A soldier has to train hard.
A soldier has to exercise every day.
A soldier has to be strong.
A soldier has to listen to the commander.
A soldier has to wear uniforms.
A soldier has to carry weapons.

A soldier doesn't have to work in an office.
A soldier doesn't have to cook for himself.
A soldier doesn't have to buy food.
A soldier doesn't have to go home in the evening.
A soldier doesn't have to know any songs.
A soldier doesn't have to take care of a baby.
A soldier doesn't have to have a lot of money.

 

 

 

Soru cümlelerinde, "do" yardımcı fiilini kullanırız. Unutmayalım, 3. tekil şahıs için do yerine "does" kullanılır, ayrıca "does" kullanılmışsa yüklemi "have" olarak kullanmalıyız.
-Doesa farmerhave to water the plants everyday?
-Yes he does.
 
-Doesan actorknow how to sing?
-No, an actor doesn't have to know how to sing.
 
-Do I have to go shopping?
-No, you don't. We don't need anything now.
 
-Does a child have to get a job?
-No, a child doesn't have to get a job.
 
-Does a policeman have to wear a uniform?
-Yes, he does.