İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 3 - Lesson 3 - Arrangements

I have a diary. I write in my diary every day. I write about my day and my thoughts in my diary.

 

 

Gelecek ile ilgili plan ve kesin niyetlerimizi future tense (gelecek zaman) yerine, present continuous tense (şimdiki zaman) ile de ifade edebiliriz.
Sally's grandmother is coming at two o'clock in the afternoon on Friday the twelfth of  May.
Sally is going on a picnic with her family at three o'clock in the afternoon on Saturday the thirteenth of May.

 

 

The weather is beautiful today but Sally can't play tennis because her grandmother is coming at two o'clock on Friday. She's taking a swimming course at ten o'clock in the morning on Wednesday the seventeenth of May. She is playing table tennis with John at four o'clock in the afternoon on Monday. She is meeting David on Tuesday. She is going to the pop concert at eight pm.

 

 

-What about doing project work together Sunday evening Sally?
-I'm sorry, I am  going to the pop concert Sunday evening. What about Saturday?
-I am not available on Saturday evening, but we can do the project work on Saturday afternoon.
-I'm sorry, I am going on a picnic that day. How about Monday evening?
-I'm free on Monday. We will do the project on Monday then. Okay, thank you.
I am meeting my friends on Saturay at 6 pm. On Sunday, I am going to go to the museum with my father in the morning and we're going to go to a movie after that. I am free Sunday evening. I'm visiting my friend on Monday at two o'clock. He is in the hospital. After that, I am going to my aunt's house. On Tuesday, I am taking my brother to the zoo in the afternoon.
I sometimes get invitations for weddings and ceremonies. I sometimes get invitations for parties too.
I get a ticket when I'm going to a game or an event.
I have got a notice board in my room. I leave notes on that board.

 

I am playing football with my friends on Wednesday from 5 pm to 6:30. Later, we are going to spend the evening together with my friends. I am studying on Thursday because I am having an important exam on Friday. After the exam, I'm going to the play table tennis with my brother at 4 o'clock. I am meeting my cousins that evening at 9 pm.

 

When I call a friend, I say "hi" at first

 

Sizlere gelecek zaman ile ilgili farklı kullanımlar gösterdik. Bunlar; "be going to", "will" ve "be + v-ing" şeklindeydi.
"will"ile konuşma anında verilen kararlar, "be going to" ve "be + v-ing" ile ise önceden planlanmış eylemler anlatılır.  Bunların birbirlerinden farklı kullanımlarını günlük ingilizce konuşmalarda, siz de pratik yaparak daha iyi kavrayacaksınız.

"Ne sıklıkla"diye sormak için "how often" kalıbını kullanırız.
-How often do you visit your grand father?
-I visit him once a week.

 

I go to films once or twice a week but I never go to ballets. I seldom go to dance performances.

 

 

Daha önce "comperative" ile iki şey içinden üstün olanı göstermeyi öğrenmiştik. Şimdi ise bir grup içindeki "en üstün" olanı göstermeyi öğreneceğiz. Bunun için kullandığımız yönteme "superlative" denir. İkiden fazla şeyi karşılaştırıyorsak, içlerinden birini "en üstün" olarak seçebiliriz.
İzmir is crowded. Ankara is crowded too. İstanbul is more crowded than İzmir and Ankara.
İstanbul is the most crowded of all.

 

 

özne

yüklem

the

superlative hali

isim

en üstün olduğu grup

İstanbul is the most crowded city in Türkiye.
Hülya is the most successful student of my class.
Cem Yılmaz tells the funniest jokes of all.

 

There are a lot of houses in this street. This house is the biggest house in this street.

 

Genellikle, comperative yapmak için sıfata "-er" eklenir, superlative yapmak için de "-est" eklenir. Uzun kelimelere ise, ek koymak yerine comperative yapmak için için önlerine "more", superlative yapmak için de "most" eklenir.
Şimdi en sık kullanılan sıfatların comperative ve superlative hallerini tablomuzu önceki ünitede vermiştik.

Konunun detaylı anlatımı, sitemizdeki dilbilgisi konuları içerisinde mevcuttur. Buradan ulaşabilirsiniz.
 

 

 

Movies are the most interesting of them for me because movies are exciting. Modern dances are exciting too but ballets are not very exciting. I think modern dances are the most artistic because they are new and modern. Ballet is not very modern. I think the most popular is movies. I think the most interesting is movies too. Ballet is the most artistic of them all.

 

 

-What about going to opera tonight? The Phantom of the Opera is at 8 o'clock.
-I don't like operas very much, is there anything interesting?
-There is the King Lear performance tonight and an Indian Folk Dance tomorrow.
-I think the most interesting of these three is the Indian Folk Dance show but I am not free tomorrow night.  I prefer King Lear performance to the opera.  What about you?
-Hmm. I think the Phantom of the Opera is very artistic and King Lear performance is very interesting.
-Let's go to the performance then.
-Good idea.

 

The largest desert in the world is Sahara. Everest is the highest mountain in Europe. I think the deepest lake is Lake Baikal. The largest animals in the world are whales.

I want to live in a flat. I don't prefer a cottage or a bungalow to a flat. Flats are in the city. I prefer living in the city.

 

 

Flower Cottage is the oldest and Pond Cottage is the newest. Rose Cottage is larger than Pond and Flower Cottages. Rose Cottage is the largest of them. Flower Cottage is smaller than Pond Cottage and Rose Cottage. It is the smallest.
 
 
I prefer the Pond Cottage because it is the newest.

 

I never send postcards to my friends but I send e-mails to them. I send e-mails to thank my friends when they help me.

 

 

Şimdi sıfat ve zarflardan bahsedeceğiz. Sıfatlara önceki ünitelerde değinmiştik.

 

 

Türkçe'den de bildiğimiz gibi, isimleri niteleyen, manalarını hafifçe değiştiren sözcüklere "sıfat" deriz. Sıfatlar, genellikle isimlerden önce gelirler.
red apple
blue eyes
long road

(be, go, look, taste, get) gibi bazı durum ifade eden fiillerin yüklem olarak  kullanıldıkları cümlelerde, bu fiillerden sonra gelebilirler. Bu şekilde özneyi nitelemiş olurlar.
I feel good.
That pie looks delicious.
That car looks expensive.

Bazı sözcüklerin sonuna "-ed" veya "-ing" ekleri getirerek sıfatlaştırabiliriz.
I just ran 5 kilometers, I am tired.
Running 5 kilometers is tiring.
He is surprised to see me.
The movie is very interesting.

 

Zarflar ise,  fiilleri niteleyen kelimelerdir.
They run quickly
He drives badly.

 
Zarflar, genellikle sıfatlardan türetilirler.

Sıfatları zarf olarak kullanmak için önce zarfa dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da genellikle kelimenin sonuna "-ly" eki getirerek yapıyoruz.

 

 

Çoğu sıfatın sonuna "-ly" takısını ekleriz.
quick
soft
quiet
shortly
bad
careless
quickly
softly
quietly
shortly
badly
carelessly
Ses uyumundan dolayı biraz farklı kullanımlar görülebilir.
easy
happy
easily
happily
simple
incredible
simply
incredibly
Bazı kelimeler hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilir.
fast
hard
early
late
fast
hard
early
late
Bazı sıfatlar da tamamen düzensiz olarak zarflaştırılır.
wood
well

 

He is a good teacher.   He teaches well.
You are a quick runner.  You run quickly.
She is a careless driver.  She drives carelessly.
It is an easy question.        I can answered it easily.
If you don't walk slowly, we will be late for school.
If you don't speak slowly, nobody will understand you.
Can you hear me well?
You are so slow. Hurry up!
The birds are singing happily.
It's good to see you.