İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Aktif ve Pasifler / Active ve Passive


Etken ve edilgen cümle anlamına gelmektedir.Etken cümle de özne belli iken edilgen cümlede o işi yapan kişi belli değildir.
Örneğin;
Ayşe played the ball.                 Etken bir cümledir çünkü top oynama işini yapan
(Ayşe top oynadı.)               kişi bellidir. (Active)

Edilgen bir cümlenin öznesi etken cümlenin nesnesidir. Ve etken cümle hangi zamanda verilmişse o zamanın past hali yani geçmişi kullanılmaktadır. Edilgen cümlelerde bir diğer özellik ise am / is / are fiilleridir.
Eğer cümle geniş zamanda (Simple Present Tense) verilmiş ise passive hale getirmek için öznenin yanına am /is / are yardımcı fiilleri getirilir  ve fiilin 3. hali kullanılır.
O zaman geniş zamanda edilgen yani passive cümlelerde cümle yapısını;


şeklinde gösterebiliriz.

Top oynandı.               Edilgendir. Topu oynayan kişi belli değildir. (Passive)

Geniş zamanda verilen cümlelerle ilgili örnekler;

Örnek1;

My mother cleans the house .                 Özne (yani işi yapan kişi) belli
     Özne          Fiil           Nesne        olduğundan etken bir cümledir. (Active)
(Annem evi temizler.)        

                   
Şimdi bize verilen bu cümleyi beraber passive hale dönüştürelim. Bize cümle geniş zamanda verilmiş.
Öncelikle yapmamız gereken şey; verilen cümlenin nesnesini bulmak.Çünkü kuracağımız cümlenin öznesi o olacaktır.
Yukarıdaki cümlenin nesnesi görüldüğü üzere "the house" yani  ev kelimesidir.O halde passive'in ilk cümle öğesini "the house" olarak bulmuş olduk.

Birinci cümle öğesi; The house                   Ev
              Özne
Daha sonra yapmamız gereken to be  (am / is / are ) yardımcı fiillerinden uygun olanını yerleştirmek ve ardından verilen fiilin 3. halini kullanmaktır.

The house  is    cleaned                   Ev temizlendi
 Özne             To        Fiilin
       be        3. hali

Artık basit şekilde passive cümlesi oluşturmuş olduk. Şimdi, yukarıdaki cümleye baktığımızda öznesinin olduğunu görüyoruz ve bu özneyi passive cümlemizde kullanmak istiyoruz. Bunun için; passive cümlemizin en sonuna""by" kelimesini koyup ardından verilen özneyi yerleştirmektir.
Kullanacağımız by kelimesi o işin kimin yaptığını göstermektedir ve tarafından anlamını taşımaktadır. Örneğin; by my sister = kız kardeşim tarafından, by Selma = Selma tarafından gibi.Şimdi cümlemize dediklerimizi uygulayalım.

The house    is   cleaned by my mother                  Ev annem tarafından temizlendi.
Etken        to       Fiilin           Etken
cümlenin         be      3.hali            Cümlenin
nesnesi                        Öznesi

Örnek 2;

He   goes the school .                   Özne He yani O'dur. (Active)
Özne  Fiil         Nesne               
(O okula gider.)

The school is gone by himself.                 Passive
(Onun tarafından okula gidilir.)

Eğer bize verilen cümlede everyday, every weekend gibi zaman belirteçleri kullanılmışsa; bu zaman belirteçlerini cümlenin en sonuna ekliyoruz.

Örnek 3;

Selim does the homework every day.                   Özne belli (Selim) o halde
Özne     Fiil      Nesne                  Zaman belirteci      etken  bir cümledir (biz etken
(Selim her gün ödev yapar.)        cümleye ingilizce'de Active diyoruz.)
                 

The homework is  done by Selim every day.                Passive
Etken               To  Fiilin                       Zaman
cümlenin                be  3.hali                     belirteci
nesnesi
(Ödev hergün Selim tarafından yapılır.)

Örnek 4 ;

Hakan and Melek make a cake every weekend.                Özne Hakan ve Melek,
            Özne              Fiil       Nesne   Zaman Belirteci        Active cümledir.
(Hakan ve Melek her hafta bir kek yaparlar.)

A cake    is   made by hakan and melek  every weekend.                  Passsive
Etken        To  Fiilin                  Etken       Zaman belirteci
cümlenin  be  3.hali               Cümlenin
nesnesi                   Öznesi
(Hakan ve Melek tarafından her hafta bir kek yapılır.)


Aşağıda verilen etken cümleleri (Active) edilgen (Passive) hale  dönüştürünüz.

1-My brother watches Tv every night.

2-Elvan washes the dishes every day.

3-Waiter brings food

4-Teachers teach lessons

5-Mehmet kisses his mother every morning.

Aşağıda verilen Passive cümleleri Active hale getiriniz.

1-Stars are seen by myself every night.

2-Something is bought by theirselves every weekend.

3-Milk is drunk by ourselves every evening.

4-Basketball is played by Selçuk and Turan.

5-Motorbike and car repaired by mechanics

6-The dresses are sewn by tailors .

Geçmiş Zamanda verilen Etken bir cümleyi Edilgen Hale Getirmek;

Geniş zamanda anlatılanlar gibidir. Geniş zamanla aralarındaki tek fark kullanılan yardımcı fiil türüdür.

Geniş Zaman                  am, is, are

Geçmiş Zaman                was , were

Örnek 1;

Ayşe made a cake.                Özne :Ayşe, o zaman Active bir cümle.
Özne     Fiil      Nesne
(Ayşe bir kek yaptı.)

The cake was made by Ayşe.               Passive.
  Etken                 Fiilin        Etken
  cümlenin           3.hali       cümlenin
  nesnesi                              öznesi

Örnek 2;

The thieves stole my wallet.               Özne ; Hırsızlar (Thieves) O halde Active
      Özne          Fiil        Nesne                  cümledir.
(Hırsızlar cüzdanımı çaldı.)

        Yüklem burada çaldı kelimesidir. Yükleme kim sorusunu sorduğumuzda cevap geliyorsa özne bu cümlede vardır demektir.

My wallet was stolen by the thieves.                  Passive.
Etken                     Fiilin          Etken
cümlenin               3.hali         cümlenin
nesnesi                                    öznesi

Örnek 3;

Nicolas fell down  the stairs.                  Özne Nicolas, Active bir cümle.
Özne        Yüklem    Nesne
(Nicolas merdivenlerden aşağı düştü.)

The stairs were fallen down by Nicolas.                       Passive
Etken        Fiilin        Etken
cümlenin        3.hali        cümlenin
nesnesi                öznesi
(Nicolas tarafından merdivenlerden düşüldü.)

Örnek 4;

John helped Christian.                 Active bir cümle.
Özne       Fiil          Nesne
(John Christian'a yardım etti.)

Christian was helped by John.                Passive.
Etken              Fiilin            Etken
cümlenin               3.hali          cümlenin
nesnesi                                     öznesi