İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Aktif ve Pasifler 2 / Active ve Passive 2

Bazı active şekilde verilen cümleleri passive hale dönüştüremeyiz. Bunun sebebi cümlenin zamanıdır.Passive hale dönüştürülemeyen zamanlar;
ileride göreceğimiz present perfect continuous tense,future continuous tense,past perfect continuous tense'tir.
Passive cümle formüllerini zamanlarla birlikte tablo halinde gösterelim.

İngilizce Zamanlar            Formül halinde verilişleri
Simple Present Tense        am / is / are  +  Fiilin 3.hali
Present Continuous T.        am / is / are  + being  +  Fiilin 3. hali
Simple Past Tense            was / were  +  Fiilin 3. hali
Future Tense            will  +  be  +  Fiilin 3.hali
Present Perfect Tense        have / has  +  been  +  Fiilin 3.hali
Past Perfect Tense            had  +  been  +  Fiilin 3. hali
Past Continuous Tense        was / were  +  being  +  Fiilin 3. hali

Görüldüğü üzere etken cümleleri edilgen cümle haline getirmek için dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi sürekli kullanılacak fiilin 3. halde kullanılmasıdır. Passive cümleleri zamanlarıyla birlikte ezberlerken;öğrenmenizi kolaylaştıracak, aklınızda kalmasını sağlayacak ipuçları bulmalısınız.Bu şekilde çalışmanız ilerleyen zamanlarda da konuları hatırlamanızı sağlayacaktır.
Şimdi yukardaki tablomuzla ilgili verilen örnekleri inceleyelim.

Örnekler;

1- Cats drink milk.             Active cümle
    (Kediler süt içerler.)

Milk is drunk by cats.              Passive cümle
        V3

2- I am going to fitness sport           Active cümle
     (Ben fitness sporu yapıyorum.)

Fitness sport is being gone by myself.          Passive cümle.
          yrd. fiiller    V3


3- We fed a bird two years ago.         Active cümle.
     (Biz 2 yıl önce kuş beslemiştik.)

The bird was fed by ourselves two years ago.           Passive cümle.
         yrd fiil   V3


4- You will eat the caviar.             Active cümle.
    (Sen havyar yiyecektin.)

The caviar will be  eaten by yourself.             Passive cümle.
              yrd fiil      V3


5- Serkan has taught Math lesson.              Active cümle.
(Serkan Matematik dersi öğretmektedir.)

Math lesson has been  taught by Serkan.           Passive cümle.
                         yrd. fiiller       V3

6- They had found a ring.             Active cümle.
   (Onlar bir yüzük bulmuşlardı.)

The ring had been found by themselves.               Passive cümle.
                    yrd. fiil        V3

7- She was listening the music.                Active cümle.
    (O müzik dinliyordu.)

The music was being  listened by herself.             Passive cümle.
                       yrd fiiller           V3

Aşağıda verilen cümleleri edilgen cümle haline getiriniz.

1-Neval and İlker talk about island.

2-People will go to the moon.

3-My parents had won lottery.

4-Gizem didn't visit old people.

5-Chair is falling down the floor.

6-Atatürk was saying truth.

7-We have had a garden.
 

Son Gelen Soru

alıştırmalar hakkında old people werent visited by gizem seklinde olacaktır Cevabı ve devamı için tıklayın >>