İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Diğer Benzer İfadeler / Other Similar Expressions

as if, as though

I don't feel good. I feel like I am going to be sick.

I feel as if I am going to be sick.

I feel as though I am going to be sick.

 

 

 

Örneklerden de kolayca anlaşılacağı gibi "as if" ve "as though"; "sanki, gibi" manalarını katar. Bu ilgiyi "like" ile de kurabiliyoruz; ancak "like" kelimesinin bu şekildeki kullanımı "informal" oluyor. "As if" öbeğinin if clause'a esas benzerliği ise gerçek olmayan durumlardan bahsetmek için kullanımıdır.

Helen and Sue know each other. I saw them in a party last night. They acted as if they didn't know each other.
Sanki birbirlerini tanımıyormuş gibi davrandılar.

 

 

 

Örneğimizde, if clause ile verilen cümlecikte, aslında gerçek olan durumun zıddı söyleniyor. Bu zıt durum da, ana cümleciğe "benzetiliyor". Bu kullanımda, if clause'da da gördüğümüz gibi, gerçek olmayan bir ifadeden bahsediliyor. Böyle durumlarda as if kullanımının kuralları da, tıpkı if gibidir.

That man acted as if he were a child and humiliated himself.

She looked pale and scared. She looked as though she had seen a ghost.

 

 

 

Wish Clause

I wish I had a bicycle.

When I was a small child, I always said "I wish I were superman."

I wish the weather weren't so hot today.

İngilizce konuşma dilinde çokça karşımıza çıkan "wish", sözcüğünü dilek dilemek için kullanırız. Gerçekte olmayan şeyler için "keşke" anlamında kullanırız. Ayrıca, geçmiş zaman ile kullanıldığında, bir dilekten çok "keşke olsaydı" manasına bir hayıflanma anlamı katar. Gerçek olmayan şeylerden bahsettiğimiz için yine "if clause" için kullandığımız yapıyı kullanmalıyız.

 

 

 

Burada da, reported speech'te gördüğümüz gibi, tense "bir geri" alınır diyebiliriz.

 

 

Future

They won't accept your proposal.
I wish they would accept my proposal.
It is going to be raining all weekend.
I wish it weren't going to be raining all weekend.
I don't think I can watch tv tonight.
I wish I could watch TV tonight.

 

Present

I am overweight.
I wish I weren't overweight. I wish I were thin.
We are having a very difficult exam.
I wish we weren't having a difficult exam.
I can't run very fast.
I wish I could run very fast.
I must stop playing and start studying.
I wish I could play more. I wish I didn't have to study.

 

Past

I didn't go to that show yesterday.
I wish I had gone to that show yesterday.
Your friend couldn't come to the party.
I wish my friend could have came to the party.
We were having a very difficult exam.
I wish we hadn't been having a difficult exam.

 

Future durum type 0'a; present durum, type 2'ye, past da type 3'e benzemektedir.

 

 

 

If clause daki gibi, bir "if clause" cümleciğinin öznesi, bir de ana cümleciğin öznesi vardır. Wish cümlelerinde wish yapan kişi için wish clause öznesi dersek; dileği olarak bahsedilen eylemi yapacak kişi de ana cümleciğin öznesi olur.

 

Future durumda, wish clause öznesi ile, ana cümleciğin öznesi aynı şahıs olursa, "would" kullanılmaz. Yerine could kullanılabilir. Yani "I wish I would...." yanlış bir kullanım olur. Yerine "I wish I could....." kullanabiliriz.

 

Çünkü bir şahıs, başkasından bir şey yapmasını isteyebilir, ve o şahıs onu yapmayabilir. Would, mümkün olan birşeyin yapılmadığı manasını veriyor. Kişi, kendisinden bir şey istiyorsa ve o gerçekleşmiyorsa, "yapamadığındandır" yani, "inability" durumu vardır. Bunu da would ile değil, could ile ifade ederiz.

I wish I could get an autograph from Michael Jackson.
I wish Michael Jackson would give me an autograph.
Eğer alıp almamak kendi isteğime bağlı olsaydı, zaten wish kullanmaya gerek kalmazdı. I will get an autograph derdik.
I wish I could speak another language.
He wishes you would listen to him.
I wish I could live to be 100 years old.
They wish I would earn a lot of respect from the community.
The weather is very cold this week. I wish it would be hotter next week.

 

 

 

Ayrıca, "I wish you would...." öbeğini bir kalıp olarak nazik isteklerde bulunmak için kullanabiliriz.
I wish you would visit my house more often.

 

 

 

Present durumda, wish ten sonra past kullanılmalıdır. Bütün özneler için "be" yerine "were" kullanılır. Buna da dikkat edelim.

-Do you have a bike?

-No, I don't. I wish I had a beautiful red bike now.

 

 

 

Past durum için ise, mutlaka past perfect kullanılmalıdır.

I wish I had studied harder when I was younger but I know I didn't study as much as I should.

John is not happy with his job as a salesman. He wishes he had chosen another carreer.