İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Dönüşlü Zamirler / Reflexive Pronouns


Dönüşlü zamirler anlamına gelmektedir.Kendi kendimize yaptığımız bir işi tarif ederken dönüşlü zamir kullanırız.Örneğin; kendim geldim, kendisi yedi,
kendimiz yaptık, kendileri istediler gibi cümleler konumuza örnek olarak verilebilir.Dönüşlü zamirler tekil şahıslarda "self", çoğul şahıslarda "selves" takısını alırlar.
İngilizcede her özneyle kullanılan dönüşlü zamir farklı olacağından bunları tablo şeklinde göstermek yerinde olacaktır.

Özneler        Zamirler        Dönüşlü Zamirler        Anlamı

I        me        myself            kendim
He        him        himself            kendisi
She        her        herself            kendisi
It        it        itself            kendisi
We        us        ourselves            kendimiz
You        your        yourselves / yourself    kendiniz
They        them        themselves        kendileri

Cümle içerisinde kullanımları;

He cut himself
(O kendisini kesti.)

They feed themselves.
(Onlar kendilerini beslerler.)

We go train station ourselves.
(Biz kendimiz tren istasyonuna gideriz.)

I cleaned this room myself.
(Ben bu odayı kendim temizledim.)

Dönüşlü Zamirlerin by ile kullanılması:

Dönüşlü zamirler by kelimesiyle kullanıldığı zaman kendi kendisine, kendi kendime, kendi kendilerine...gibi anlamlar taşımaktadır.dönüşlü zamirler by ile kullanıldığı gibi
on ...... own şeklinde de kullanılır. Anlam bakımından bir değişiklik yoktur, aynı anlamı taşırlar.

by ile kullanılması        own ile kullanılması        Anlamları

by myself        =    on my own        Kendi kendime
by herself    =    on her own        Kendi kendisine
by himself    =    on his own        Kendi kendisine
by itself        =    on its own        Kendi kendisine
by themselves    =    on their own        Kendi kendilerine
by ourselves    =    on our own        Kendi kendimize
by yourself    =    on your own        Kendi kendinize

Örnekler;

He walked his home by himself        He walked home on his own
(O evine tek başına yürüdü.)            (O evine tek başına yürüdü.)

We cried by ourselves.            We cried on our own.
(Kendi kendimize ağladık.)            (Kendi kendimize ağladık.)

They went by their selves.            They went on their own.
(Kendi kendilerine gittiler.)            (Kendi kendilerine gittiler.)

I played basketball by myself.            I played basketball on my own.
(Kendi kendime basketbol oynadım.)        (Kendi kendime basketbol oynadım.)

She carried it by herself.            She carried it on her own.
(Onu tek başına taşıdı.)            (Onu tek başına taşıdı.)