İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Tavsiyede Bulunma / Should - Should not


Karşımızdaki kişiye tavsiye vereceğimiz zaman should kalıbını kullanıyoruz. Should Türkçe'de -meli, -mesi gerek anlamlarına gelse de bir zorunluluk bildirmez.
Eğer should'u olumsuz anlamda kullanacaksak "should not" veya kısaltılmış haliyle "shouldn't" kullanırız.Should ve shouldn't kalıbından sonra fiil 1. haliyle yani hiç bir ek almadan kullanılır.

Örnekler;

You look tired. You should have a rest.
(Yorgun görünüyorsun. Dinlenmelisin.)

She seems bad. She should go to doctor.
(O kötü görünüyor. Doktora gitmeli.)

İf they are thirst, they should drink water.
(Onlar susadılarsa,su içmeliler.)


Verilen örnek cümlelerde asıl cümlenin önünde bulunan cümleler sizi yanıltmasın. Orada verilen cümleler should kalıbıyla verilenlerin daha da açıklayıcı olması içindir. Aksi halde
her should shouldn't kalıbının önünde bir cümle öbeğiyle karşılaşmayabiliriz.

Örnekler;

The electric is dangerous. You shouldn't touch it.
(Elektrik tehlikelidir. Ona dokunmamalısın.)He is ill. He shouldn't drink cold water.
(O hastadır. Soğuk su içmemeli.)

The weather is rainy. They can have an accident. They shouldn't drive their car.
(Hava yağmurlu. Onlar kaza yapabilirler. Onlar araba sürmemeliler.)

We shouldn't behavour bad to animal.
(Hayvanlara kötü davranmamalıyız.)

I shouldn't go anywhere because my mother will stay alone.
(Bir yere gitmemeliyim. Çünkü annem yalnız kalacak.)

Aşağıda verilen boşluklara uygun tavsiye kalıbını yerleştiriniz.

1- She ...................................smoke cigarettes.(Because the cigarette is harmful.)
2-They .............................eat beneficial food.(Because they are ill.)
3-He ..................................take other person's things.
4-I ....................................visit my grand parents.
5-We ............................... say our friend's secret.
6-You .............................make the meal. (Because you are my wife.)
7-You ................................ look at me like that. (Because I am afraid of you.)
8-We .................................. listen our mother.
9-They ............................... cut the tree.
10-He ................................. watch TV a lot. (Because he has homework.)