İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Geçmiş Zaman / Simple Past TenseGİRİŞ:
Sevgili öğrenciler şimdiki konumuz Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman.İngilizce Geçmiş Zaman
geçmişte yaptığımız işler için kullanılır.Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mesela;"Okula gittim."  cümlesini incelediğimizde geçmişte yaptığımız bir işi bir oluşu bildiriyor.
Şuanda olmuş veya gelecekte olacak bir olaydan bahsedilmemiş.O halde biz Simple Present Tense'i sadece ve sadece geçmişte olmuş ve devam etmeyen
işlerimizi söylerken kullanıyoruz.

OLUMLU CÜMLE YAPISI:


Simple Present Tense'te kullanılan yardımcı fiiller bulunmaktadır.Bunlar ; "did ve did not" yada kısaca "did ve didn't" tır.Bu yardımcı fiiller; olumlu cümleler hariç,diğer cümle yapılarında(olumsuz cümle ve soru cümleleri) kullanılırlar.
Diğer İngilizce zamanlarda olduğu gibi,Geçmiş zamanda da cümle kuruluşu;"başta özne,özneden sonra fiilin 2.hali,fiilden sonra nesne" şeklinde olmaktadır.Bunu kısaca ;      

                                                  şeklinde tablo olarakta gösterebiliriz.

Örnek:

 I         lost         my wallet.
                            

Özne  Fiil 2.hali    Nesne

Aşağıda verilen örnekleri inceleyelim.
She saw her baby.
(O bebeğini gördü.)

My sister wrote a book last year.
(Kız kardeşim geçen yıl bir kitap yazdı.)

Sercan ate something two hours ago.
(Sercan iki saat önce birşeyler yedi.)

They lived here three weeks ago.
(Onlar üç hafta önce burda yaşadılar.)

I visited my aunt last night.
(Geçen gece halamı ziyaret ettim.)

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI:
Olumsuz cümlede olumlu cümleden farklı olarak; "did not" veya kısaca "didn't" yardımcı fiili ile birlikte fiilin 1. hali kullanılır.
                                                        

şeklinde tablo halinde göstermemiz anlamamız açısından kolaylık sağlayacaktır.
Örnek:
I didn't make meal yesterday.
(Dün yemek yapmadım.)

My brother didn't go to school yesterday.
(Erkek kardeşim dün okula gitmedi.)

I didn't see you two hours ago.
(İki saat önce sizi görmedim.)

She didn't wash her hands.
( O ellerini yıkamadı.)


SORU CÜMLESİ :


İngilizce Geçmiş zamanda soru cümlesi; yardımcı fiiller olan "did ve didn't" yardımı ile kurulur ve olumsuz cümlede olduğu gibi
fiilin 1. halini kullanırız.
Did veya didn't+ Özne+ Fiilin 1.hali+Nesne şeklinde tablo haline getirebiliriz.

Örnekler:
Did you go to England?
(Sen İngiltere'ye gittinmi?)

Did he play football?
(O futbol oynadımı?)

Did we do plan?
(Biz plan yaptıkmı?)

Didn't they see us?
(Onlar bizi görmedilermi?)

Didn't Hakan come to school?
(Hakan okula gelmedimi?)

Didn't Ayşe eat something?
(Ayşe bişeyler yemedimi?)

Soru cümlelerinde ayrıca; who, what, when, where,why, how gibi soru zarfları kullanılır.
Ve bu soru zarfları did veya didn't yardımcı fiilerinin önüne koyulur.Ve yine fiilin 1. hali kullanılır.Aşağıda verilen örnekleri dikkatle inceleyelim:Who did bring this pen?
(Bu kalemi kim getirdi?)

What did you do last night?
(Dün gece ne yaptın?)

Why did he said that?
(O neden bunları söyledi?)

When did she go her home?
(O ne zaman evine gitti?)

Where did they live?
(Onlar nerede yaşıyor?)

SİMPLE PRESENT TENSE KURALLAR:


1- Geçmiş zamanda olumlu cümle kurulurken fiiller - ed takısı alırlar.Fakat -ed takısı almayan fiillerde vardır. Bunlara "düzensiz fiil (irregular verb)" denir.
-ed takısı alan fiillere örnek verdikten sonra düzensiz fiilleri ele alacağız.
-ed takısı alan fiiller        -ed takısı almış hali            Anlamları
    Ask        Asked                Sormak
    Clean        Cleaned                Temizlemek
    Cook        Cooked                Yemek pişirmek
    Cry        Cried                Ağlamak
    Fill        Filled                Doldurmak
    Help        Helped                Yardım etmek
    Laugh        Laughed                Gülmek
    Learn        Learned                Öğrenmek
    Like        Liked                Beğenmek
    Live        Lived                Yaşamak
    Look        Looked                Bakmak
    Open        Opened                Açmak
    Owe        Owed                Borçlu olmak
    Play        Played                Oynamak
    Show        Showed                Göstermek
    Smoke        Smoked                Sigara içmek
    Stay        Stayed                Kalmak
    Talk        Talked                Konuşmak
    Translate        Translated            Tercüme etmek
    Use        Used                Kullanmak
    Walk        Walked                Yürümek
    Wash        Washed                Yıkamak
    Watch        Watched                izlemek (Tv )

Örneğin;

I worked in market.
(Ben markette çalışıyorum.)

We invited my uncle and his family.
(Biz amcamı ve ailesini davet ettik.)

She stopped in front of a dog.
(O bir köpeğin önünde durdu.)

You passed your house.
(Sen evini geçtin.)

Bazı fiiler -ed takısı almazlar ve değişim gösterirler.Bu tür fiillere Düzensiz Fiiller denir.Düzensiz fiillerin 3 farklı şekli vardır. Bunlar; Mastar hali (İnfinitive),
Geçmiş hali (Past) ve Part Participle (3.hali) 'dir.Past Participle yani 3. halleri, ileride göreceğimiz konulardan biri olan Perfect tense'te kullanıyoruz. Bize şimdilik lazım olan 2.halleridir olduğundan tablomuza 3. hallerini eklemeyeceğiz.

İnfinitive (1.hali)        Past Tense(2.Hali)        Anlamları
    Arise            Arose        Ortaya çıkmak
    Be            Was/were        Olmak
    Bear            Bore        Doğurmak
    Begin            Began        Başlamak
    Bite            Bit        Isırmak
    Blow            Blew        Esnemek
    Break            Broke        Kırmak
    Bring            Brought        Getirmek
    Buy            Bought        Satın almak
    Catch            Caught        Yakalamak
    Choose            Chose        Seçmek
    Come            Came        Gelmek
    Creep            Crept        Sürünmek
    Dive            Dove /Dived    Suya dalmak
    Do            Did        Yapmak
    Drag            Dragged        Sürüklemek
    Draw            Drew        Çizmek
    Dream            Dreamed         Düş kurmak
    Drink            Drank        İçmek
    Drive            Drove        Araç sürmek
    Drown            Drowned        Suda boğulmak
    Eat            Ate        Yemek yemek
    Fall            Fell        Düşmek
    Fight            Fought        Dövüşmek
    Fly            Flew        Uçmak
    Forget            Forgot        Unutmak
    Forgive            Forgave        Affetmek
    Freeze            Froze        Donmak
    Get            Got        Almak / Ele geçirmek
    Give            Gave        Vermek
    Go            Went        Gitmek
    Grow            Grew        Büyümek
    Hang            Hung        Asmak
    Hide            Hid        Saklamak
    Know            Knew        Bilmek
    Lay            Laid        Yaymak
    Lead            Led        Yönetmek / Yönlendirmek
    Lie            Lay        Yalan söylemek
    Light            Lit        Aydınlatmak
    Lose            Lost        Kaybetmek
    Prove            Proved        Kanıtlamak
    Ride            Rode        Binmek
    Ring            Rang        (Zil,telefon) çalmak
    Rise            Rose        Yükselmek
    Run            Ran        Koşmak
    See            Saw        Görmek
    Seek            Sought        Araştırmak
    Set            Set        Ayarlamak
    Shake            Shook        Çalkalamak
    Sing            Sang        Şarkı söylemek
    Sink            Sank        Batmak
    Sit            Sat        Oturmak
    Speak            Spoke        Konuşmak
    Spring            Sprang        Sıçramak
    Steal            Stole        Çalmak
    Sting            Stung        Batırmak / Sokmak
    Strike            Struck        Vurmak / Çarpmak
    Swear            Swore        Yemin etmek
    Swim            Swam        Yüzmek    
    Take            Took        Almak
    Tear            Tore        Yırtmak
    Tell            Told        Söylemek
    Throw            Threw        Fırlatmak
    Use            Used        Kullanmak
    Wake            Woke        Uyanmak
    Wear            Wore        Giymek
    Write            Wrote        Yazmak

TİME EXPRESSION (ZAMAN BELİRTEÇLERİ) :
Time expressions zaman belirten kelimelerdir ve İngilizce'de her zaman için Faklı zaman belirteçleri kullanılır. Sınavlarda cümlenin hangi zamanda verildiğini anlayamıyorsak;
zaman belirten kelimeleri bilmemiz bize yardımcı olacaktır. Bu yüzden zaman belirteçleri çok önemlidir.
İngilizce Geçmiş Zamanda genellikle rastlanılan time expression'lar ;
Time Expressions            Anlamları
Yesterday            Dün
Last Week            Geçen hafta
Last Night            Geçen gece
Last Year                Geçen yıl
Last Sunday            Geçen Pazar
Last Monday            Geçen Pazartesi
Last Tuesday            Geçen Salı
Last Thursday            Geçen Perşembe
Last Friday            Geçen Cuma
Last Saturday            Geçen Cumartesi
Last Wednesday            Geçen Çarşamba
Two days ago            İki gün önce
Four months ago            Dört ay önce
A year ago            Bir yıl önce
Three minutes ago            Üç dakika önce
TO BE YARDIMCI FİİLLERİNİN GEÇMİŞ ZAMANDAKİ HALLERİ:
To be yardımcı fiilleri dediğimiz "am, is, are" geçmiş zamanda "was ve were" olarak değişir. Was / Were kişi kendisiyle ilgili olan bi durumu ve kişisel özellikler söylenirken kullanılan bir kalıptır.
Örneğin; kızgındım, üzgündüm, güzeldim, akıllıydım gibi.
Was / were yardımcı fiillerini hangi özneyle kullanmamız gerektiğini aşağıdaki tabloya bakarak öğrenelim.+ WERE                  + WASÖrnekler;
I was angry.
(Ben kızgındım.)

You were very beautiful child.
(Sen çok güzel bir çocuktun.)

We were sincere.
(Biz samimiydik.)

He was a doctor.
(O doktordu.)

She was crazy person.
(O çılgın bir kişiydi.)