İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

IF ' li cümleler / IF Sentences

İf ile kurulan cümlelere İngilizce şartlı cümle denir. Türkçe'de "eğer" kelimesine karşılık gelir. Olabilecek olaylar hakkında, gerçekleşmemiş olaylardan bahsederken veya gerçekleşmesi imkansız olan olayları anlatırken de ıf li cümlelerden yararlanılmaktadır. Şartlı cümleler 2 bölümden oluşur. Bunlardan ilki şartlı cümle yani if'in olduğu cümle, diğeri ise; şartın karşılığında ne olacağını açıklayan cümledir.

Örneğin;


Eğer bana para verirsen, araba alacağım.
    1.bölüm        2.bölüm


Örneğinde virgülden önceki kısma 1. bölüm;virgülden sonraki kısım ise 2. bölümdür.Şartlı cümleler;geniş zamanla birlikte, geçmiş zamanla birlikte, Past Perfect Tense ile birlikte kullanılmak üzere 3 çeşittir.
                           
Geniş Zamanda kullanılan şartlı cümleler:

Geniş zamanda kullanılan şartlı cümlelerde virgülden önceki kısım geniş zaman olarak kalır.If li cümlelerin tek başlarına bir anlamları yoktur.Ancak şartlı cümlenin arkasından bu şartın sonucunda neler olacağını açıklayan bir cümle gelmelidir.Şartlı
cümlenin arkasından gelen cümle gelecek zaman olmalıdır.
Örnekler;

If you give me money, I will buy a car.
(Eğer bana para verirsen, Araba alacağım.)


If she win univercity exam, We will buy a motorbike to her.
(Eğer o üniversite sınavını kazanırsa, Ona motorsiklet alacağız.)


If he listen to them, they will give present to him.
(Eğer o onları dinlerse, Ona hediye verecekler.)If I don't make the meal, my father will go hungry.
(Eğer ben yemek yapmazsam, babam aç kalacak.)


If we have good behaviour to them, they will change.
(Eğer onlara iyi davranırsak, onlar değişeceklerdir.)

If she doesn't eat something, she will be ill.
(Eğer o yemek yemezse,hasta olacaktır.)

If we don't catch him, He will go another city
(Eğer onu yakalamazsak başka bir şehre gidecektir.)

Geçmiş Zamanda Kullanılan şartlı cümleler:

Gerçekleşmesi mümkün olmayan, hayallerimizi anlatırken yine if cümlesi kullanırız. Burada virgülden önceki kısım geçmiş zaman iken;virgülden sonraki kısım ise;
yine şartlı olmaktadır.

Örnekler;

If I were you, I would meet with him.
(Senin yerinde olsaydım, onunla tanışırdım.)

If she knew truth, She might leave you.
(Eğer o doğruyu bilseydi, senden ayrılırdı.)

If they were good parents, They couldn't leave me alone.
(Eğer iyi bir anne-baba olsalardı, beni yalnız bırakmayabilirlerdi.)

If he won the lottery, he would buy a house.
(Eğer o piyangoyu tuttursaydı, yeni bir ev alacaktı.)

Past Perfect ile kulanılan If cümleleri:

Bu tür cümleler gerçek olmayan fakat gerçekleşince acaba ne olurdu sorusuna cevap veren cümlelerdir.
Örnekler;

If you have read this letter, you would learn the truth.
(Eğer bu mektubu okusaydın, gerçeği öğrenebilirdin.)

If she has looked the road, she wouldn't has an accident.
(Eğer o yola baksaydı, kaza yapmayacaktı.)

If they haven't come to us, we could go out.
(Eğer onlar bize gelmeselerdi, dışarı çıkabilirdik.)

If I haven't eaten this meat, I could swoon.
(Eğer bu eti yemeseydim, bayılabilirdim.)
 

Son Gelen Soru

conditional cümleler you would tell them olur.... if anyone calls me you would tell them I will be back at five o'clock.. ama digeride oluyor you would tell them ...anlatirsin anlatirsin... you will tell them.........anlatacaksin anlami iceriyor.. Cevabı ve devamı için tıklayın >>