İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

MİKTAR İFADELERİ

 

MİKTAR İFADELERİ

 

-Much / Many
\'Much\' and \'Many\' kadar, fazla, çok  anlamlarına gelmekte olup, genellikle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. much sayılamayan isimlerle many sayılabilen isimlerle kullanılır.
Örnek:How much money have you got?(Ne kadar paran var?)
      There isn\'t much rice left.(Kalan fazla pirinç yok)
Many elma gibi sayılabilir isimlerle kullanılır:
örnek:How many people came to the party?(Ne kadar insan partiye geldi?)
      There aren\'t many apples on the table.(Masada çok fazla elma yok)
-A Lot Of / Lots Of
\'A lot of\' ve \'lots of\' hem sayılabilir hemde sayılamayan isimlerle kullanılır. \'A lot of\' ve \'lots of\' genellikle olumlu cümlelerde kullanılır.
örnek:There is a lot of water in that jar.(Kavanozda çok fazla su var)
      He\'s got lots of friends in London. (Onun Londrada çok fazla arkadaşı var)
-(a)
Little /(a) Few
\'A little\' ve \'a few\' az miktar ve numara gösterir. \'a little\'ı sayılamayan isimlerle kullanırız.
örnekler:
There is a little wine in that bottle.(O şişenin içinde biraz şarap var)
There is a little sugar in my coffee. (Kahvemin içinde biraz şeker var)

\'a few\' sayılabilen isimlerle kullanılır.
Örnek:
He has a few friends in New York.(Onun New York\'da bir kaç arkadaşı var.)
We bought a few sandwiches on our way to the park.(Parka gidiş yolu üzerinde bir kaç sandviç satın aldık)
-\'Little\' ve \'few\' kısıtlı, yetersiz miktarı gösterir .\'little\' sayılamayan isimlerle kullanılır:
örnekler:
I have little money to spend.(Harcamak için az(yetersiz) param var)
She found little time for work.(Çalışmak için az zaman buldu)
-\'few\' sayılabilen isimlerle kullanılır :
He has few students in his class.(Sınıfında bir kaç öğrencicisi var)
Ahmet finds few reasons to stay.(Ahmet kalmak için az neden buldu)