İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Şimdiki Zamanın Hikayesi / Past Continuous Tense

GİRİŞ:
Geçmişte yaptığımız ve bir süre devam eden ve daha sonra biten işlerimizi anlatırken Past Continuous Tense'i kullanıyoruz. Past Continuous Tense Türkçe'de -yordu kipi yerini tutmaktadır. Türkçe'de Şimdiki Zamanın Hikayesi veya Geçmişte Devam eden Zaman anlamına gelmektedir.Örneğin;Gidiyordum. Alıyordum.Seviyordum gibi.

Geçmiş  <----------------------------------   İçinde bulunduğumuz an   ----------------------------------------> Gelecek
    
                 <----------  Yapılan iş ------->

OLUMLU CÜMLE YAPISI:


Past Continuous Tense'te diğer zamanlarda olduğu gibi bize lazım olacak yardımcı fiiller vardır. Bunlar;Was ve Were olmak üzere 2 tanedir.Daha önceki derslerimizden hangi özneyle hangi yardımcı fiili kullanacağımızı öğrendik.
Sadece yardımcı fiil kullanılması cümleyi Past Continuous yapmaya yetmez, fiile de -ing takısı getirdiğimizde Past Continuous Tense'te bir cümle yapmış oluruz.

       
                               
+ Were + Fiil + Nesne
(-ing takısı almış hali)                + Was + Fiil + Nesne
                                                       (-ing takısı almış hali)


Örnekler;
You were going to your grandmother.
(Sen büyük annene gidiyordun.)

She was eating something.
(O bişeyler yiyordu.)

Ahmet was  writing letter.
(Ahmet mektup yazıyordu.)

We were speaking.
(Biz konuşuyorduk.)

They were listening to us.
(Onlar bizi dinliyorlardı.)

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI :
Past Continuous Tense'te olumsuz cümle yapmak için "Not" olumsuzluk eki yardımcı fiille birlikte kullanılır.Yani;"was not veya were not "şeklinde olmalıdır.

                               

 + Were + not + Fiil + Nesne                + Was + not + Fiil + Nesne                                                                               (-ing takısı almış hali)                        (-ing takısı almış hali)
              

Örnekler;
I was not going to school.
(Ben okula gitmiyordum.)

You were not drinking milk.
(Sen süt içmiyordun.)

We were not swimming.
(Biz yüzemiyorduk.)

Mehmet was not washing the dishes.
(Mehmet bulaşıkları yıkayamıyordu.)

Melike and Ayşe were not sleeping.
(Melike ve Ayşe uyuyamıyorlardı.)

Yardımcı fiillerle birlikte olumsuzluk eki kullanıldığı zaman; "not" olumsuzluk eki, kendinden önce gelen yardımcı fillerle birleşerek kısaltılmış olarak yazılabilir.
Kısaca "wasn't ve weren't" şeklinde gösterilir.
Örnekler;
I wasn't eating the fish.
(Ben balık yiyemiyordum.)

You weren't coming to my house.
(Sen evime gelemiyordun.)

He wasn't watching horror films.
(O korku filmlerini izleyemiyordu.)

SORU CÜMLELERİ:


Past Continuous Tense'te soru cümlesi oluşturabilmek için "was / were" veya "wasn't /weren't" yardımcı fiillerini öznenin başına geçirterek oluşturulur.Fakat cümle,
yapısı olumsuz cümlede olduğu gibidir.

      You                            He
Were + They + Fiil + Nesne            Was +She + Fiil + Nesne
      We     (-ing takısı ile birlikte)                It    (-ing takısı ile birlikte)
Örnekler;
Was she going to cinema?
(O sinemaya gidiyormuydu?)

Were you eating fish?
(Sen balık yiyormuydun?)

Wasn't you drinking orange juice?
(Sen portakal suyu içmiyormuydun?)

Weren't Aslı and Gökhan watching the film?
(Aslı ve Gökhan film izlemiyormuydu?)

TİME EXPRESSIONS (ZAMAN BELİRTEÇLERİ):


Time expressions zaman belirten kelimelerdir. Her tense'te farklı zaman belirteçleri kullanılmaktadır.
Past Continuous Tense'te de "While / When" zaman belirteçleri kullanılır. While / When cümle ortasında kullanılabildiği gibi cümle başında da kullanılabilir.
Örneğin; Ben çocuk iken bisiklet kullanıyordum gibi cümleler while /when ile kurulur.While ile When arasında küçük bir anlam farkı bulunmaktadır. While "iken" anlamına gelirken; when "-diği zaman" anlamına gelmektedir.
While ile ilgili Örnekler;
I saw her while she was driving her car.
(Onu arabasını kullanır iken gördüm.)

She came in while  We were working.
(Biz çalışıyor iken  o içeri girdi.)

When ile ilgili örnekler;
Nermin was driving when i saw her.
(Nermini gördüğüm zaman, araba kullanıyordu.)

When we entered the room,my mother was sleeping.
(Biz odaya girdiğimiz zaman, annem uyuyordu.)

KULLANILDIĞI YERLER:


1- Daha önce yaptığımız fakat araya başka bir işimizin girmesiyle bırakmak zorunda kaldığımız işlerimizi anlatırken Past Continuous Tense'i kullanıyoruz. Yani kısaca; kesintiye uğramış işlerimizde
kullanıyoruz diyebiliriz.

Örnek;
While we were driving to Ankara, the traffic stucked.
(Ankara'ya arabayla giderken, trafik tıkandı.)

When the phone rang, Kemal was shaving.
(Telefon çaldığı zaman, Kemal traş oluyordu.)

2-Eğer iki iş aynı zamanda oluyorsa yine Past Continuous Tense'yi kullanıyoruz.Yani birbiriyle alakası olmayan fakat aynı anda gerçekleşen olayların anlatımında kullanılır.

Örnek;
I was walking around the street while my friends going to cinema.
(Arkadaşlarım sinemaya giderken, ben caddede yürüyordum.)

My aunt was calling to us while we were having dinner.
(Biz akşam yemeği yerken, halam bizi aradı.)