İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

The Future Tense

 

 

 

Zenginim. I am zengin. Zane-Guin-im.
Zengindim. Ben zengindi. Zane-Guin-dim.
Zengin olacağım. Ben zengin olacaktır. Zane-Guin olah-jah-ğeem.
Yorgun olacaksın. Yorgun olacak. Yohr-Goon olah-jahk-sin.
Mutlu olacak. O (she) mutlu olacak. tartışmalı-loo olah-jahk.
Dürüst olacağız. Dürüst olacaktır. Çiy-rewst olah-jahk-Geez.
Serbest olacaksınız. Ücretsiz olacak. Sare-best-olah jahk-siniz.
Hasta olacaklar. Onlar kötü olacaktır. Hass-tah-olah jahk-Lahr.
 
 
serbest özgür Sare-best Hür özgür hewr
Kirli kirli keer-ly Hazır hazır hah-zir
Eldiven eldiven ale-dee-pervane Yeşil yeşil yay-sheel
Okul okul oh-cool Nankör nankör nahn-Kor
Korkak korku cohr-cahk Yürekli cesur yew-düşünmek-ly
Hırsız hırsız hir-sız Nerede nerede nay-ray-günlük
Yarın yarın yah-rin Öğle öğle, öğle vakti Oy-lay
Sabah sabah Sah-bah Akşam akşam AHK-shahm
Sizde size, sizin evde SEEZ günlük Bende by me; benim evde Bane günlük
Tiyatro tiyatro tee-yah-troh Sinema sinema cinay-mah
Müze müze mew-zay      

 

 

 

Konjugasyon fiil "olmak ve gergin" geleceği (olmak amacıyla)

 

 

Olumlu Negatif Soru
(I, vb) olacaktır (I) olmayacaktır (Shall I be?, Vb)
Olacağım Olmayacagim Olacak mıyım?
Olacaksın Olmayacaksın Olacak mısın?
Olacak Olmayacaksın Olacak mı?
Olacağız Olmayacağız Olacak miyiz?
Olacaksınız Olmayacaksınız Olacak mısınız?
Olacaklar Olmayacaklar Olacaklar mı?
 
 
Yürekli olacağım. Ben cesur olacaktır.
Korkak olmayacağız. Biz çekingen olmayacaktır.
Nankör olacak mısın? Sen nankör olacak mı?
Hayır, hırsız olmayacak. Hayır, o bir hırsız olmaz.
Evet, hazır olacağız. Evet, hazır olacaktır.
Hür olacak miyiz? Biz özgür olmak mı?
Serbest (ya da hür) olacağım. Ben özgür olacaktır.
Akıllı (veya zeki) olacaksın. Sen zeki olacak.
Pis (veya kirli) olacak. O (she) kirli olacaktır.
Hazır olacaksınız. Hazır olacaktır.
Mary güzel olacak. Olacaktır güzel Evlen.
ELDIVENLER Yeşil olacak. Eldiven yeşil olacaktır.
Paul ve Henry genç olacaklar. Paul ve Henry genç olacaktır.
Evde olacağım. Evde olacaktır.
Okulda olmayacagim. Okulda olmayacaktır.

 

 

 

Türk dil, locative sonekleri "-de" (veya "-da ahenk üstünlüğü için) yerine (içinde, için, ile) de edatlar kullanılır göre.

 

bahçede bahçe (olarak)
Odada (odalarda)
Evde ev () at
Çantada torbası () içinde

 

 

Her zaman bir kelime Unutmayın ç, t, h, k, p, "içinde, s, t" (ikinci derste nota bakın) biter, bu eklerin sırasıyla "haline-te" veya "-ta"

 

dolapta dolapta (olarak)
kitapta kitap (olarak)
 
Nerede olacaksın? Nerede olacak?
Sinemada olacağım. Ben sinema olacaktır.
Tiyatroda mı olacaksınız? Sen tiyatro olacak?
Hayır, müzede olacağım. Hayır, müze olmak zorundadır.
Yarın Ankara'da olacağım. Ankara'da yarın olacaktır.
Yarın sabah sizde olacağım .. Ben senin yarın sabah olmak zorundadır.
Yarın akşam Paul bende olacak. Yarın gece Paul benim yerim olacak.
 
 
12 egzersiz. - Türkçe içine aşağıdaki cümleleri koy.
Paul cesur olacak.
Siz (2. kişi) tekil hazır olacak.
Mutlu olmak zorundadır.
Ben korku olmayacaktır.
Mary will be pretty?.
Hayır, o çirkin olmayacaktır.
Nerede olacaktır?.
Yarın sizin evde olacaktır.
Evde olabilir mi?