İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

The Possessive

 

Evim var. I have a house. ayveem vahr.
Evim vardı. I had a house. Ayveem vahr-dı.
Kitabım yok. I have not a book. Kitah-bım yohk.
Kitabım yoktu. I had not a book. Ketah-bım yohk-too.

 

 

"Vardı" is thus the past (or the imperfect) of "var". The past of "yok" is "yoktu".

 

Ekmek bread ayk-make
Bira beer bee-rah
Peynir cheese pay-neer
Şarap wine shah-rahp
Şeker sugar sahy-ker
Ve and vay
Çay tea cah-vay
Vardı There was, he,she,it had vahr-dı
Yoktu There was not , he,she,it, had not yohk-too
Para money pah-rah
Sabun soap sah-boon
kahve coffee cah-vay
Süt milk sewt
 
 
Kitabın vardı. You had a book. Kalemimiz vardı. We had a pencil.
Şekerimiz vardı. We had a sugar. Çayımız yoktu. We had not tea.
Ekmeğim vardı. I had bread.  Sabunum yoktu. I had not soap. 
Kahvesi yoktu. Kahvesi yoktu. Bahçeleri vardı. They had a garden.
Makasınız vardı. You had the scissors. Tabakları yoktu. They had not a plate.

 

 

 

 

The possessive suffix is usually applied to the last noun.

 

Çay ve şekerimiz vardı. Çay ve şekerimiz vardı.
Süt ve kahvemiz vardı. We had milk and coffee.
Ekmek ve peynirim vardı. I had bread and cheese.
Bira ve şarabımız yoktu. We had neither beer nor wine.
The interrogative tense of "vardı" is "var mıydı" (vahr-mıy-dı); that of "yoktu" is "yok muydu" (yohk-mooy-doo)

 

 

Kahvemiz var mıydı? Had we got coffee?
Kitabınız yok muydu? Had you not got a book?
Ekmeğin var mıydı? Had you got bread?
Şekeriniz var mıydı? Had you got sugar?
Evet,şekerimiz vardı. Yes, we had got sugar.
Hayır,çaymız yoktu. No,we had not got tea.

 

 

There is also "narrative" ( or better a "hearsay") form of the past tense. It denotes uncertainity in regard to the deed. One narrates as he has not been a direct witness to the act. This form is used in general when the narration is rather made by hearsay.

The "hearsay" form of "vardı" is "varmış" (vahr-mısh).  Taht of "yoktu" is "yokmuş" (yohk-moosh).
 

 

Paranız varmış. (It seems that) you had money.
Anahtarın yokmuş. ( It seems that ) you had not o key.
Sütümüz yokmuş. ( It seems that ) we had not milk.
Sabunumuz varmış. ( It seems that ) we had soap.
Köpeği varmış. ( It seems that ) we had soap.
 

 

 

 

We’d like to emphasize that in practice, one doesn’t have to strictly consider the difference between the two past tenses all the time.

 

 
Exercise 6 . - The following phrases are in the present tense ; put them in the past tense.

 

Masam yok
İskemleniz var.
Kaşığım var.
Çatalım yok.
Bardağımız var.
Bıçağımız yok.
Parası yok.
Köpeği var.
Yüzüğünüz var.
Tabakları yok.
Şapkanız var.
(hearsay) Eviniz var.
 (hearsay) Defteri yok.

 

 

Son Gelen Soru

On my own On my own ve by myself 'in her ikiside "yanlız başıma" "tek başıma"demek aslında kendi kendine" de olur bence dediğiniz doğru. I like working on my own/by myself. will you go on holiday on your own/ by yourself They were sitting on on their own/ by themselves. Cevabı ve devamı için tıklayın >>