İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

ZAMİRLER BEN-SEN-O

 

ZAMİRLER BEN-SEN-O

 

- pronoun(zamir) İsmin yerini alan sözcüklerdir.Zamirler üç şekilde olabilir:Subject, Object ya da Possessive.

-zamir cümlede konu(özne) durumunda ise Subject zamirler (Özne zamirler)kullanılır.

Aşağıda verilmiş olan basit örnekteki boşluğu doldurarak konu(özne) zamirleri hatırlamak mümkündür.

öRNEK:--------did the job.

(I, you, he, she, it, we, they) Bu özne zamirlerin hepsi boşluğa uymaktadır.

-Object(Nesne) zamirleri her yerde kullanılabilirve are, me, you, him, her, it, us ve them şeklinde karşımıza çıkar

ÖRNEK:Barış talked to him.

     Are you talking to me?

-Possessive pronouns(sahip olma)zamirleri sahipliği gösterir ve hiç bir zaman apostrof(üst ayıraç)kullanılmaz:

 mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.

Örnek: It\'s a cold morning.

he thermometer reached its highest reading.

Rule 6. Possessive pronouns show ownership and never need apostrophes.

Possessive pronouns: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs  

  NOTE The only time it\'s has an apostrophe is when it is a contraction for it is or it has.

Examples: It\'s a cold morning.  

The thermometer reached its highest reading.

 Reflexive pronouns(Dönüşlü zamirler) myself, himself, herself, itself, themselves, ourselves, yourself, yourselves

(kendimin(kendim) ,kendisinin(kendisi), kendilerinin(kendileri), v.b.)

Örnek:I did it myself, Have you paint the room yourself?

Son Gelen Soru

zamirler doğru söyylüyor Cevabı ve devamı için tıklayın >>