İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

ZIT ANLAMLI KELİMELER

ZIT ANLAMLI KELİMELER

 

Bu konu içerisinde İngilizce’de birbiri ile zıt anlamlı olan kelimeleri ve bu kelimelerin kullanılışlarını inceleyeceğiz. Aşağıdaki listede sık kullanılan zıt anlamlı kelimeleri inceleyelim.
iyi - kötü = good - bad                              
çabuk - yavaş = quick - slow                                              
güzel - çirkin = beautiful - ugly                             
dolu - boş = empty - full              
büyük - küçük = big - small                                   
ucuz - pahalı = cheap - expensive    
sıcak - soğuk = hot - cold                                      
açık - kapalı = open - shut               
doğru - yanlış = wrong - right                                
yeni - eski = new - old                 
erken - geç = early - late                                    
yakın - uzak =  near - far                 
genç - ihtiyar = young - old                                  
daha iyi - daha kötü =  better - worse           
serbest - meşgul =  free - occupied                             
kolay - zor = easy - difficult         

Örnek:
A: This shoes are big for me.  Bu ayakkabılar benim için büyük.
B: Take this, I think this will fit.  Bunu al sanırım bu uyacak.
A: Oh, no! This one is small this time.  Oh hayır! Bu sefer de bu küçük.
B: Let’s go to another shop then.  Başka bir mağazaya gidelim o zaman.

A: Is this baby beautiful or ugly  Bu bebek güzel mi yoksa çirkin mi?
B: Every baby is beautiful.  Her bebek güzeldir.
A: Yes, but sometimes they look very ugly.  Evet, ama bazen çok çirkin görünüyorlar.

A: You have to get up early at the weekdays.  Hafta içi erken kalkmalısın.
B: I know, but I am always late.  Biliyorum ama her zaman geç kalıyorum.

Son Gelen Soru

zıt anlamlılar male female şeklinde olur mu?? zıt anlamlılar male female yani mesela mum-dad şeklinde olabilirmi Cevabı ve devamı için tıklayın >>