İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

-erdi, -ardı / Used to - Would

USED TO

Used to yardımcı fiili geçmiş zaman (simple past tense) ile birlikte geçmişte düzenli olarak yaptığımız fakat yapmayı bıraktığımız alışkanlıklarımız için kullanırız.
Used to Türkçe'de -erdı, -ardı eklerine karşılık gelmektedir.Örneğin; yapardım, oynardım, ziyaret ederdim gibi cümleler eskiden düzenli yapılan fakat bırakılan işleri bildirdiği için
İngilizce'de used to kalıbı ile birlikte kullanılmaktadır.

Olumlu Cümlelerde kullanımı:

    
                        şeklinde kullanılmalıdır.Örnekler;

I used to drink milk.
(Ben süt içerdim, (ama şimdi içmiyorum)

They used to come to our house.
(Onlar bizim evimize gelirlerdi, (ama şimdi gelmiyorlar.)

We used to go to picnic.
(Biz piknik yapmaya giderdik, (ama şimdi gitmiyoruz)

My father used to smoke cigarette.
(Babam sigara içerdi, (şimdi içmiyor.)

I used to play basketball when I was a child.
(Ben çocukken basketbol oynardım, (artık oynamıyorum.)

Olumsuz Cümlelerde used to;

Özne  +  didn't + used to + Fiilin 1.hali + Nesne


Örnekler;

My sister didn't used to wear sock.
(Kız kardeşim çorap gizmezdi, (ama şimdi giyiyor)

You didn't used to drink beer.
(Sen bira içmezdin, (ama şimdi içiyor)

She didn't used to cook the meal.
(O yemek pişirmezdi, (ama şimdi pişiriyor.)

Soru cümlelerinde ise;

Soru cümlelerinde diğer iki cümle çeşidinden farklı olarak;"used to" yerine "use to" olarak kullanılmasıdır.
Örnekler;

Did you use to visit your grand mother?
(Sen büyük anneni ziyaret edermiydin?)

Did he use to travel Ankara?
(O Ankara'ya seyahat edermiydi?)

Did I use to play with my father?
(Ben babamla oynarmıydım?)

Did we use to make party?
(Biz parti yaparmıydık?

WOULD:

Would yardımcı fiili  de geçmişteki düzenli olarak yaptığımız alışkanlıklarımızı ifade etmede kullanılrı fakat would da o işin hala yapılma ihtimali olabilmektedir.
Yine -erdi, -ardı anlamına gelmektedir.

Örnekler;

They would stay at hotel.
(Onlar otelde kalırlardı, ( fakat kalma ihtimalleri var.)

She would play piano.
(O piyano çalardı, (fakat çalma ihtimali var.)

You would swim in the pool.
(Sen havuzda yüzerdin, (yüzme ihtimali var.)
 

Son Gelen Soru

geçmişteki alışkanlıklarım ı used to smoke heavily when ı was at university. -Eğer hala sigara içiyorsanız used to yerine would kullanmalısınız. -Eğer durum değiştiyse ve artık içmiyorsanız sadece used to kullanılır. Cevabı ve devamı için tıklayın >>