İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Gelecek Zaman / Future Tense


Gelecekle ilgili henüz gerçekleşmemiş, yapmayı düşündüğümüz işlerimizi, planlarımızı anlatırken Simple Future Tense'i kullanıyoruz.Türkçe'de Basit Gelecek zaman anlamına gelmektedir.
Basit Gelecek zamanda, "will" yardımcı fiili kullanılmaktadır.Basit Gelecek zamanda da tıpkı Geniş zamanda olduğu gibi fiil 1.haldedir; hiç bir ek getirmeden kullanılmaktadır.
O halde; Simple Future Tense'de cümle Özne + will +Fiilin 1.hali + Nesne şeklinde kurulmaktadır.

Örnekler;

I will go to theatre.
yrd.fiil  fiil 1.hali (V1)
(Tiyatroya gideceğim)

She will say something to you.
        yrd.fiil   V1
(O sana birşeyler söyleyecek.)

They will drink milk.
           yrd.fiil    V1
(Onlar süt içecekler)

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI:
Olumsuz cümle kuruluşunda "not" olumsuzluk eki yardımcı fiille birlikte kullanılmaktadır ve cümleye "-meyeceği" anlamını vermektedir.Kısaca;

Örnekler;
I will not sleep.
    yrd fiil ve
 olumsuzluk eki
(Ben uyumayacağım.)

You will not go to hospital.
            yrd.fiil ve
       olumsuzluk eki
(Sen hastaneye gitmeyeceksin.)

She will not play game with you.
            yrd fiil ve
       olumsuzluk eki
(O seninle oyun oynamayacak.)

       “will not” kısaca won't şeklinde de yazılabilir.bu “will not” un kısaltılmış halidir.Won't kelimesini gördüğümüzde acaba bu başka bir kalıpmıydı diye düşünmeden gelecek zaman olarak algılamalıyız.

Örnekler;

I won't be a doctor.
   will not
(Ben bir doktor olmayacağım.)

They won't write their notebook.
              will not
(Onlar defterlerine yazmayacaklar.)

He won't tell anything.
        will not
(O hiçbirşey söylemeyecek.)

SORU CÜMLELERİ:
Soru cümlelerinde will ve won't  yardımcı fiilleri öznenin başına getirilir.Böylece soru cümlesi elde edilmiş olur.

şeklinde şematize edebiliriz.

Örnekler;

Will you be a teacher?
(Sen bir öğretmen olacakmısın?)

Won't she write a letter to you?
(O sana bir mektup yazmayacakmı?)

Will we go to picnic?
(Biz piknik yapmaya gidecekmiyiz?)

Won't they move this house?
(Onlar bu evden taşınmayacaklarmı?)

BE GOİNG TO KALIBI:

İngilizce'de aynı zamanda gelecekte kesin olarak yapacağımız işlerimizi anlatmamızda yardımcı  olacak bir gelecek zaman kalıbız daha vardır. Bu kalıp; "be going to" dur.
be going to kalıbı her ne kadar gitmekle ilgili bir şeymiş gibi görünse de kesinlikle gelecekte yapacağımız işleri belirtmede kullanılan bir yardımcı fiildir.
Cümle içerisinde; Özne + be going to + fiilin 1. hali şeklinde  ve zaman ifade eden kelimeler ile birlikte kullanılmaktadır.

time expressions:
Gelecekte yapacağımız işlerimizi planlarımızı hangi zaman diliminde olacağını belirtmek için bazı zaman belirteçleri kullanırız.
Aşağıda verilen zaman belirteçlerini inceleyelim.

Zaman belirteçleri            Anlamları
Tomorrow                Yarın
Next week                Gelecek hafta
Later                    Daha sonra
Soon                    Çok geçmeden
İn a few minutes            Birkaç dakikaya kadar
Next Monday            Gelecek Pazartesi
Next year                Gelecek Yıl
Next month                Gelecek ay

Şimdi verilen bu zaman ifadelerini cümle içerisinde nerede kullanıldıklarını ve cümleye nasıl bir anlam kattıklarını örnekler üzerinde görelim.

Örnekler;

I am going to buy a skirt tomorrow.
(Ben yarın bir etek almaya gideceğim, (alınacak eteğin zamanı belli ve yapılacağı kesinleşmiş bir olaydır.))

She is going to call you five minutes later.
(O beş dakika sonra seni arayacak, (arama eyleminin zamanı belli olmuş ve kesinleşmiştir.))

They are going to leave here next Monday.
(Onlar gelecek pazartesi buradan ayrılacak, (ayrılma işinin zamanı belirlenmiş kesin olarak gerçekleşecektir.))

Olumsuz Cümle Yapısı;

to be going to kalıbını kullanarak olumsuz cümle yapmak için to be yardımcı fiillerinden sonra not olumsuzluk eki gelmektedir.

Örnek;

She is not going to eat this meal.
(O, bu yemeği yemeyecek)

They are not going to pass their exam.
(Onlar, sınavlarını geçemeyecekler.)

I am not going to play with you.
(Ben, seninle oynamayacağım.)

Soru Cümleleri;

Soru cümlesi kuruluşunda dikkat etmemiz gereken nokta be going to kalıbının hepsini öznenin başına geçirmemizdir.
Gelecek zamanda oluşturulacak soru cümlelerinde; to be fiileri ile going to arasına özneyi koyulur ve fiil yine hiç bir ek almadan yalın halde kullanılır.

 olduğunu unutmayalım.

Örnekler;

Are you going to look this picture?
Özne kalıbın arasında     V1
(Bu resime bakacakmısın?)

Is she going to  say something about this subject?
Özne kalıbın arasında  V1
(O, bu  konu hakkında birşeyler söyleyecekmi?)

Am I going to travel with her?
Özne kalıbın                  V1
arasında
(Ben, onunla seyahat edecekmiyim?)


Are they going to take a cat?
Özne kalıbın arasında       V1
(Onlar, bir kedi alacaklarmı?)

Olumsuz soru cümlelerinde de not olumsuzluk eki, kendinden önce gelen yardımcı fiile ayrı yazıldığı gibi bağlanarak ta yazılabilir.

Örnekler;

Are not you going to look at me?
(Sen, bana bakmayacakmısın?)

Aren't we going to buy a car?
(Biz, bir araba almaya gitmeyecekmiyiz?)

Is not she going to drink milk?
(O, süt içmeyecekmi?)

Isn't he going to listen his teacher?
(O, öğretmenini dinlemeyecekmi?)