İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Four

Tufan is 16 years old. Emre is 16  too.
Kevin is as old as Emre.
 
İngilizce dilbilgisindeki "as...as" kalıbı araya bir sıfat konarak karşılaştırmada kullanılır ve mana olarak kıyaslanan iki şeyit eşit üstünlükte olduğu manasına gelir. Yani benzetme yapmış oluruz. 
My house is as big as your house.
 
 
Bu yöntem ile mecazi benzetmeler yapılabilir.
That girl is as clever as a fox
The man is as brave as a lion.
Süreyya Ayhan was as fast as the wind.
Naim Süleymanoğlu was as strong as Hercules.

 

 

 

"Not as...as" şeklindeki olumsuz kullanımda ise, öznenin nesneyle eşit üstünlükte olmadığı, yani nesnenin daha üstün olduğu anlamı çıkar.
 
Sue is only 22 years old. Steve is 32 years old.
Sue is not as old as Steve.  Steve is older than Sue.
 
This building has got 10 floors. That building has got 13 floors.
This building isn't as tall as that building.
Other athletes  weren't as fast as Süreyya Ayhan
The Byzantine army wasn't as good as The Ottoman army in 1453.
Africa isn't as large as Asia.

 

This pencil is the same as your pencil.
 
My new bicycle is different from my old bike.

 

a-b-c
 
 
A is the same as C.   
B is different from A.
B is different from C too.
 
Bu yöntem ile kıyaslama, açıklama bile gerektirmeyecek kadar basit görünüyor..
 
"the same" ile "as" arasına bir isim girebilir.
My shirt is the same colour as yours.
Ahmet's father is the same age as mine.

 

 

 

 

İyelik zamirleri yerini tuttuğu ismin aynı zamanda özneye ait olduğunu anlatır.
Türkçe'de iyelik zamirleri ile iyelik sıfatları aynı kelimelerdir.

 

Kişi Zamiri
İyelik Sıfatı
İyelik Zamiri
 
 
I
My
Mine
This is my pencil.
This is mine.
He
She
It
His
Her
Its
His
Hers
Its
That is his car.
That is her shirt.
That is dog's toy.
That car is his.
That shirt is hers.
That toy is its (dog's).
We
You
They
Our
Your
Their
Ours
Yours
Theirs
This is our house.
It is your book.
It is their radio.
This house is ours.
Its yours.
It is theirs.

These are my clothes.
These are mine    
 
That is my book.
That book is mine.

I see four books on the table. Two of them are mine, one of them is yours and one of them is my friend's.

 

 

 

Fiilin anlamının, özneye geri döndüğü, özneyi etkilediği durumlarda reflexive pronoun kullanılır. Yani nesne olan kişi ile özne olan kişi aynı oluyor. Türkçe'de, bunu ifade etmek için "kendi" kelimesini kullanırız.

 

 
Kişi Zamiri
object pronoun
Reflexive pronoun
 
Look at the mirror:
I
You
He
She
It
Me
You
Him
Her
It
Myself
Yourself
Himself
Herself
Itself
I see myself.
You see yourself.
Ahmet sees himself.
Sibel sees herself.
The cat sees itself.
We
You
They
Us
You
Them
Ourselves
Yourselves
Themselves
We see ourselves.
You see yourselves.
They see themselves.
 

 

Örneklerde ilginç bir noktayı işaretledik. İkinci şahsın tekil veya çoğul halleri  arasında çoğu durumda kullanım farkı hiç olmazken, burada farka rastlıyoruz.
The driver is talking to himself in the car.
The lonely child is playing by himself.
Take care of yourself.
The new student introduced herself.

Son Gelen Soru

On,in under On,İn,under gibi kelimelerin TÜRKÇE AnlamlarI Cevabı ve devamı için tıklayın >>