İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Six

I want to eat a cake.
 
He wants to drive a car.
She wants to read a book.
It wants to chase cats.
 
We want to go to the cinema.
You want to go on a holiday.
They want to play a computer game.

 
Want fiilinin kullanımı gördüğünüz gibidir. 3. tekil şahıslarda "-s" eki ekleriz.
Bu cümlelerde bir şey yapmak istediğimiz manası vardır. Yani "want" yükleminden sonra, bir iş, bir eylem belirtiyoruz. Bunu yapmak için de, önce "to" sözcüğünü ekler, sonrasında da istediğimiz eylemi söyleriz.
 
I wanttowatch TV but my father wantstogo for a walk.

 

 

Olumsuz yapmak için de,  daha önce de öğrendiğimiz şekilde üçüncü tekil şahıslarda "doesn't" diğer şahıslarda "don't" kullanırız.
 
I don'twanttoplay tennis.
 
He doesn'twanttoeat broccoli.
She doesn't want to go to the park.
It doesn't want to stay in the house.
 
We don't want to take a bath.
You don't want to wear that shirt.
They don't want to leave the beach.

 

"Want + to + fiil" ile isteğimizi bildirdik. Şimdi ise, iki şey arasında tercih yapmayı öğrenelim.

 

 

I preferan appletoa banana.
 
He preferschocolatetoa candy.
She prefers books to games.
It prefers a bone to a tomato.
 
We prefer dogs to cats as pets.
You prefer kebab to vegetables.
They prefer sunny weather to rainy weather.

 
Verdiğimiz örneklerde "tercih etmek" manasında olan prefer fiilinden sonra iki nesne kullandık. Bu iki nesneden ilkini, ikincisine tercih ettiğimizi, yani ilkini ikincisinden daha çok istediğimizi anlatmış oluyoruz. Şimdi de prefer fiilinin bir başka kullanımını izah edelim.
 
I preferplaying footballtobasketball.
 
He prefers going to the zoo to the park.
She prefers staying at home to going to the cinema.
It prefers running in the garden to going in the house.
 
We prefer watching TV to studying our lessons.
You prefer walking to riding a bike.
They prefer swimming to dancing.

 
Verdiğimiz bu örneklerde ise, prefer fiilinden sonra "-ing" eklenmiş fiil kullandık. Böylece iki eylemden hangisini tercih ettiğimizi anlatmış oluyoruz. Yine bu iki eylemden ilkini ikincisinden daha çok istediğimizi anlatmış oluyoruz.

Dikkat etmemiz gereken noktalar:

  • Prefer yüklem ise, sonrasında da başka bir eylem anlatmak istiyorsak, fiili "-ing" ile kullanmalıyız.
  • Karşılaştırmak istediğimiz iki eylem arasına yine to koymalıyız.
  • İlk örnekte gördüğümüz gibi eğer iki eylemi de ortak fiil ile ifade edeceksek, (playing football, playing basketball) "to" sözcüğünden sonra ikinci dafa aynı fiili yazmaya gerek yoktur. İngilizce dilbilgisindeki bu kullanımın benzerini Türkçe'de de görürüz.

I prefer playing football to playing basketball.
I prefer playing football to basketball.
 
Bunlara benzer kullanımlarla sık sık karşılaşacağız.

 

Bu kullanımlar, Gerunds and Infinitives konusuna giriş sayılabilir... Ancak Gerunds and Infinitives çok çok geniş, ve daha ileri seviyelerde işlenecek bir konudur.

 

Öneride bulunmak için "why don't you....." kalıbını kullanabiliriz.
-I am bored.
-Why don't you read a book?
 
-I am hungry.
-Why don't you make a sandwich?
 
-I don't feel very good.
-Why don't you go to a doctor?
 
-It is very hot today.
-Why don't you go to the beach?

Son Gelen Soru

since ... nerlerde kullanılıyor. Since (bağlantı sözcüğü):1-geçmişteki bir zaman içersinde başlamış ve devam eden bir aktiviteyi anlatmak için kullanılır: I havent seen her since we left school(okulu bıraktığımızdan bu yana onu görmedim.) 2-Bir şey için neden ve açıklama vermek için kullanılır: I will do it myself since you are not going to help me Since burada mademki, çünkü anlamlarına geliyor. (mademki sen bana yardım etmeyi düşünmüyorsun ben kendim... Cevabı ve devamı için tıklayın >>