İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Three

 

 

Bu ünitede kıyaslama yapmayı öğreneceğiz. Günlük ingilizce konuşmalarda farkında olmadan bir çok şeyi birbiriyle kıyaslarız. İki çeşit kıyaslama vardır. Birincisi, "comperative" dediğimiz yöntemdir. Bu yöntem ile, iki nesneden "daha üstün" olanını gösteririz.
 
İkinci çeşit kıyaslama ise, bir grup içindeki "en üstün" olanı göstermek için kullanılır. Bu yönteme "superlative" denir.
Comparatives kullanarak cümleye "daha" anlamı yükleyerek karşılaştırma yapabiliriz.
 
Atakan is older than Aylin.

My bag is heavier than yours.

 

 

 
 
comperative
superlative
Çoğu kısa sıfata comperative yapmak için "-er", superlative için "-est" ekleriz.
Old
fast
tall
small
high
hard
great
Older
faster
taller
smaller
higher
harder
greater
Oldest
fastest
tallest
smallest
highest
hardest
greatest
Bazı sıfatlarda ses uyumundan dolayı biraz farklı kullanımlar görülebilir.
Safe
large
Safer
nicer
larger
Safest
nicest
largest
Busy
pretty
funny
Busier
prettier
funnier
Busiest
prettiest
funniest
Big
hot
Bigger
hotter
Biggest
hottest
Uzun kelimelerin başına comperative için "more",
superlative için "most" eklenir.
Important
expensive
difficult
carefully
more important
more expensive
more difficult
more carefully
most important
most expensive
most difficult
most carefully
Düzensiz bazı sıfat ve zarflar
Good
bad
little
much/many
far
 
Better
worse
less
more
farther
(further)
Best
worst
least
most
farthest
(furthest)

 

An eagle is bigger than a pigeon. An ostrich is the biggest bird of all.
A cat is weak. A panther is strong. A lion is stronger than a panter. A lion is the strongest of all.
Tokyo is the most crowded city in the world.
Asia is the largest continent in the world.
A BMW is more expensive than a Honda. A Ferrari is the most expensive of all.
Ferraris are the most expensive cars of all.
The Poles are the coldest places in the world.
 

 

"Would like" öbeği ile tercih, istek bildiririz. Bu öbekten sonra isim gelebilir. Böylece özne bir şey istediğini bildirmiş olur.
I would like some chocolate.
Jane would like a new hat.
The students would like a holiday.
 
Bu öbekten sonra isim gelebildiği gibi, "to+fiil + isim" de gelebilir. Böylece özne bir şey yapmak istediğini bildirmiş olur.
I would like to eat some chocolate.
Jane would like to buy a new hat.
The students would like to have a holiday.
 
-What would your mother like on her birthday?
-She would like to get a present on her birthday.
-Would she like a new shirt?
-Yes,  she would like a new shirt.
 
-What would George like to have for lunch?
-She would like to have a sandwich for lunch.
 
-What would you like to play today?
-We would like to play football today.
-Would you like to play basketball now?
-No we wouldn't. We would like to play football today.
 
"would" kısaltılabilir, "'d" olarak özneye birleştirilir. Ayrıca "wouldn't" olarak olumsuz da yapılabilir.
-I'd like to have a cup of coffee today.
-Would you like any sugar in your coffee?
-Yes, I'd like a little suger in it.
 
-Would monkeys like fruit?
-Yes, they'd like fruit.
-Would lions like to eat fruit?
-No, they wouldn't like fruit.
 
-Would a cat like to swim in the lake?
-Of course it wouldn't!
 
"would like" öbeğinin en sık kullanıldığı durum, "would you like...." şeklindeki nazik sorulardır.
-Would you like a cup of tea?
-Sure, that would be great!
 
-Would you like to drink a cup of tea?
-No, thank you.
 
Would like kullanımı ile, iki şey arasındaki seçimi belirtebiliriz. Bunun için seçenekler arasına "or" konur.
-Would you like to go to a movie or watch TV?
-I would like to watch TV.
 
Would you like pizza or hamburger?
Would the kids like to go to the park or the zoo?