İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit Ten

Toys are made from plastic.
Our dinner plates are made from ceramic.
My ring is made of silver.

Bu cümlelerde nesnelerin hangi materyalden yapıldığını söyledik.
Oyuncaklar plastikten yapılır.
Burada esas dikkat etmemiz gereken, "yapılır" kelimesidir. Dikkat edersek, bu kelimenin "edilgen" olduğunu görürüz.

 
Bu ünitede  ingilizce günlük konuşmalarda da çok kullandığımız "edilgenlik" konusuna giriş yapacağız. Geniş zaman ile kurulmuş cümleleri edilgen hale çevireceğiz.

 

 

Edilgenlik (Passive) kullanımı, Türkçe'dekine çok benzerdir.
Tanımı şöyledir: Öznenin yüklemde belirtilen eylemi yapan değil, eylemden etkilenen olduğu cümlelere edilgen cümle denir. 
 
 
Örnek olarak "cam kırıldı" cümlesini ele alalım.
Cümlenin yüklemi "kırıldı" kelimesi oluyor.
"Cam" da, özne görevindedir.
Mana olarak ise, özne aslında eylemi gerçekleştiren değildir. Sadece eylemden etkilenendir.
"The window is broken."

 

The mantellsa story.

A storyis told by the man.

 

 

 

Yapmamız gerekenler:
  • Etken cümlenin nesnesi, passive cümlede özne olarak kullanılır.
  • Fiil, passive hale çevrilir. Nasıl çevrildiğini inceleyeceğiz.
  • Etken cümlenin öznesi, yani işi esas yapan kişi "by" sözcüğünden sonra eklenebilir. Ancak eklemek şart değildir, hatta çoğunlukla da eklenmez.
  • Fiillerin passive hali  "be+v3" şeklindedir. "Be", şahsa göre "am, is, are" şekillerinde kullanılabilir. 

 
My father pays the bills.
    Bills are paid by my father.
The children play football.
    Football is played by the children.

 
Tea is grown in Rize.
Cotton is grown in Çukurova.
Houses are cleaned for the feast.
Party invitations are sent.
French is spoken in Canada.
Toys are sold in toy stores.
Baseball is played in America.

 
Dinner is made by my mother everyday.
Criminals are caught by the police.
History is taught at school.
Students are thought by the teacher.
My homework is done by me after dinner.

Sugar is grown in South America.
Oranges are grown in Adana.
Bu iki cümlede neden farklı yardımcı fiiller kullandık? Çünkü birincide özne tekil (zaten sayılamaz isim olduğu için tekil olmak zorunda), ikinci cümlede ise çoğul haldedir.

Cars are manufactured in Bursa.
Lemons are grown in Cyprus.
Corn is grown in northern Anatolia.

 

 

We like eating chocolate.
She likes eating chocolate.
Edgar likes eating chocolate.
He likes reading a book.
 
You like riding a motorcycle most.
Sam likes driving a car most.
Their children like visiting the zoo most.
Bu cümlelerde, en çok sevilen aktiviteler anlatılıyor.
 
The fat man likes eating desserts most.

Son Gelen Soru

Do ve make "Do" kalıbını aktiviteleri, ya da insanlar üzerinde etkisi olan şeyleri tanımlamak için belirli isimlerle kullanırız. örnek: I have to do my homework ( ev ödevimi yapmak zorundayım)-aktivite do ile en çok kullanılan diğer isimler:business,damage, (an) exercise, a favour, a job, research. Eğer bir yapı oluşturmak ya da bir şey yaratmak ile ilgili bir cümle kullanmak istiyorsak do yerine genellikle make kullanılır. örnek: The firm ı work for makes childern's... Cevabı ve devamı için tıklayın >>