İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Miş ' li geçmiş Zaman / Past Perfect Tense


Past Perfect Tense'in Türkçe karşılığı - miş'li geçmiş zamandır.
Örneğin;Ben geldiğimde, o gitmişti. Ambulansı aradığımda çoktan ölmüştü..gibi.
Tüm öznelerle birlikte had yardımcı fiili kullanılmaktadır.Yine dikkat edilecek diğer önemli şey ise fiilin 3. halde kullanılmasıdır.


Örnek;

She had  gone to her home.
           yrd fiil      V3
(O evine gitmişti.)

We had seen two dolphins.
       yrd fiil    V3
(Biz iki tane yunus görmüştük.)

Leyla and Osman had drunk with together.
                  yrd fiil     V3
(Leyla ve Osman beraber içmişlerdi.)

I had fought with my brother.
  yrd fiil      V3
(Erkek kardeşimle kavga etmiştim.)

Geçmişte olan iki olaydan biri diğerinden önce gerçekleştiğinde bu İngilizce zaman kullanılır.

Past Perfect Tense        +      Past Participle
Özne + had +Fiilin 3.hali + nesne             when + Özne + Fiilin 2. hali + nesne

Örnek;

She had gone  when I came home.
Past Perfect Tense       Simple Past T.
(Eve geldiğimde o gitmişti.)

She had died  when I called ambulance.
Past Perfect Tense       Simple Past T.
(Ambulansı çağırdığımda o ölmüştü.)

He had studied Turkish  when he arrived his home.
     Past Perfect Tense Past                           Simple Past T.
(O eve geldiğinde, Türkçe çalışmıştı.)

Geçmişte olan bir olayın belirli bir zamandan önce ve sonra olduğunu göstermek için de Past Perfect Tense kullanılır.Bunun için After ve Before bağlaçları kullanılır.

I had been to Moracco twice before in 2000.
(2000 yılından önce Fas'ta iki kez bulunmuştum.)

We attacked them after they said something.
(Onlar birşeyler söyledikten sonra biz saldırdık.)

OLUMSUZ CÜMLE BİÇİMLERİ:

İngilizce bu zamanda olumsuz cümle diğer zamanlardaki gibi yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk eki getirilerek yapılır. Yani ; "had not "veya kısaca "hadn't" olarak kullanılır.

Örnek;

He had not seen the turtle.                =        He hadn't seen the turtle.
         yrd fiil ve                        kısaltılarak
      olumsuzluk eki                       yazımı
(O kaplumbağayı görmemişti.)        (O kaplumbağayı görmemişti.)

They had not  gone to California.    =    They hadn't gone to California.
             yrd fiil ve                             kısaltılarak
           olumsuzluk eki                            yazımı
(Onlar Kaliforniya'ya gitmemişler.)        (Onlar Kaliforniya'ya gitmemişler.)

They had not called the ambulance for Ali.    =    They hadn't called the ambulance for Ali.
             yrd fiil ve                          kısaltılarak
           olumsuzluk eki                            yazımı
(Onlar Ali için ambulansı çağırmamışlar.)    (Onlar Ali için ambulansı çağırmamışlar.)

Aşağıda verilen kelimelerle Past Perfect Tense ile hem olumlu hem olumsuz cümle kurunuz.

1-Swim        6-Watch        11-Arrive        16-Start

2-Open        7-Come        12-Help        17-Study

3-Drink        8-Sleep        13-Tell        18-Finish

4-Talk        9-Visit        14-Be        19-Listen

5-Wash        10-Eat        15-Walk        20-Have

SORU CÜMLELERİ:

Soru cümleleri olumlu soru cümlesi ve olumsuz soru cümlesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Olumlu soru cümlesinde Had yardımcı fiilinin başa geçer.Olumsuz soru cümlesinde de Hadn't yardımcı fiili kullanılmaktadır.

Had  +  Özne  + Fiilin 3. hali  + Nesne         Hadn't   +  Özne  + Fiilin 3. hali  +  Nesne

Örnekler;

Had  you visited your grandfather?        Hadn't you bought a skirt?
Olumlu soru                    Olumsuz soru
(Büyük babanı ziyaret etmişmiydin?)        (Bir etek almamışmıydın?)

Had she eaten this meal?            Hadn't she eaten this meal?
Olumlu soru                    Olumsuz soru
(O bu yemekten yemişmiydi?)        (O bu yemekten yememişmiydi?)

Had we talked about this matter ?        Hadn't we passed this place before?
Olumlu soru                    Olumsuz soru
(Bu konuyu daha önce konuşmuşmuyduk?)    (Buradan daha önceden geçmemişmiydik?)Noktalı yerleri doldurunuz.

1-Had I .......................... it? (borrow)
Anlamı : .......................................................................

2-Had she ....................... that cup? (bring)
Anlamı : .......................................................................

3-Hadn't you .................. a house? (buy)
Anlamı : .......................................................................

4-Hadn't we ......................... them? (allow)
Anlamı : .......................................................................

5-Hadn't they ........................... with us? (speak)
Anlamı : .......................................................................

6-Hadn't he .............................. baseball? (play)
Anlamı : .......................................................................

7-Had he .................................... his homework? (do)
Anlamı : .......................................................................

8-Had we ................................. to picnic (go)
Anlamı : .......................................................................

9-Had we .................................this lesson? (take)
Anlamı : .......................................................................

10-Hadn't I .............................. a cake. (make)
Anlamı : .......................................................................