İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Çok Fazla - Yeteri Kadar / Too - Enough


Too :

Too; çok fazla, aşırı anlamlarına gelmektedir.Very kelimesiyle anlam bakımından benzetilmesine rağmen aslında benzer yanı yoktur.Too; o nesneye veya olaya olumsuz bir anlam verirken very kelimesiyle kullanılan cümlelerde böyle birşey yoktur. Too ayrıca sıfatlardan önce kullanılmaktadır.
Şimdi too ve very arasındaki farkı örneklerle görelim.

Örnek;

The coffee is very hot.                     Kahve çok sıcaktır.

The coffee is too hot.                       Kahve içilmeyecek kadar sıcaktır.

The cat is very fast .                           Kedi çok hızlıdır.

The cat is too fast (to catch).                 Kedi yakalanmayacak kadar hızlıdır.

This dress is very expensive                  Bu elbise çok pahalıdır.

This dress is too expensive                    Bu elbise alınamayacak kadar pahalıdır.

Enough :

Enough cümle içerisinde “yeteri kadar” anlamını taşımaktadır ve sıfatlardan sonra gelmektedir.

Örnek;

He is tall enough.                           O yeteri kadar uzundur.

She is not rich enough                    O yeteri kadar zengin değildir.

They haven't enough money         Onların yeteri kadar parası yoktur.

The car is big enough        Araba yeterince büyüktür.

You must study hard enough         Yeteri kadar çok çalışmalısın.

Aşağıda verilen örneklerdeki boşluklara uygun şekilde too / enough kelimelerini yerleştiriniz.

1-She is tall........................... .(too / enough)
2-The fruit is ....................unripe to eat. (too / enough)
3-Selma and Kamile are .................. weak to carry something. (too / enough)
4-They are strong ................................ for fight. (too / enough)
5-Leyla is ............................. full to eat. (too / enough)

Son Gelen Soru

cümle yapısı "it" burda konuşmacıların önceden bildiği bir şeyi sembolize eder. it yerine nasıl yapıldığını merak ettiğiniz herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. örnek: How is a cake made Nasıl yapılır sorusu pasif bir soru cümlesi olduğu için, make'in past participle şekli (-ed) " made" kullanılır. -Yukardaki örnekte "make" fiil'i bir şeyi yaratıp ortaya çıkarmak anlamında kullanılmıştır. Eğer daha soyut anlamda bir iş,spor, ev işi, temizlik, araştırma gibi yapmak etmek... Cevabı ve devamı için tıklayın >>