İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Yakın Geçmiş Zaman / Present Perfect Tense


GİRİŞ:
Türkçe'de karşılığı olmayan bu zaman öğrenciler tarafından zor kavranılmaktadır.Prensent Perfect Tense; yaptığımız bir iş geçmişte başlayıp hala devam ediyorsa biz bu zamanı kullanıyoruz.
Present Perfect Tense'te cümle kuruluşu; yardımcı fiille birlikte fiilin 3. hali kullanılmaktadır. Bu yardımcı fiiller "have ve has" dir.

I                    He
You                    She    + Has + Fiilin 3.hali + Nesne
We    + Have + Fiilin 3.hali +Nesne        It
They

Örnek;
I have lived in here.
     y.fiil     Fiilin
                 3.hali
(Burada yaşıyorum, (önceden beri burdaydım hala burdayım anlamındadır.))

She has gone to cinema.
        y.fiil    fiilin
    3.hali
(O sinemaya gitti, (Önceden de gittim hala gidiyorum anlamında kullanılmıştır.)

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI:


Present Perfect Tense'te olumsuz cümle yapmak için diğer zamanlarda olduğu gibi "not" olumsuzluk eki yardımcı fiille birlikte kullanılmaktadır.

I                          He
You                          She  + Has + not + Fiilin 3. hali + Nesne
We    + Have + not + Fiilin 3.hali + Nesne          It
They

Olumsuzluk ekiyle birlikte kullanılan yardımcı fiiller "have not ve has not" şeklinde yazılabileceği gibi "haven't ve hasn't" şeklinde de kısaltılarak ta yazılabilmektedir.

Örnekler;
I have not drunk milk.
     haven't
(Süt içmem, (önceden de içmedim şimdi de içmiyorum anlamında kullanılmıştır.) )

You have not liked fish.
(Balık sevmem, (önceden de sevmiyordum şimdi de anlamındadır.)

SORU CÜMLESİ:
Present Perfect Tense'te soru cümlesi oluşturabilmek için yardımcı fiiller en başta olmalıdır. Yani soru cümlelerinde have ve has yardımcı fiilleri,
öznenin önüne koyulur.
               I                    He
Have  +  You + Fiilin 3. hali + Nesne   Has +    She + Fiilin 3.hali + Nesne
              We                It
              They

    I
Haven't +     You + Fiilin 3. hali + Nesne                    He
    We                Hasn't + She + Fiilin 3.hali + Nesne
    They                        It
Örnekler;
Have you ever been in İstanbul?
(Daha önce hiç İstanbul'da bulundunmu?)

Haven't you ever eaten caviar?
(Daha önce hiç havyar yemedinmi?)

Has she ever drunk beer?
(O daha önce hiç bira içtimi?)

KULLANILDIĞI YERLER:


1- Present Perfect Tense;genellikle yaşanılan anla bağlantısı olan olayları anlatırken daha net bir ifadeyle; geçmişte olmuş bir olayın sonucu bugünü etkiliyorsa bu İngilizce zaman kullanılır.
Örnek;
I can't find my bag. Have you seen it?
(Çantamı bulamıyorum. Onu gördünmü, cümlesinde daha önceden olmuş bir olay fakat bugünü etkilemiştir.)

2-Yakın geçmiş zamanda olan deneyimlerimizi anlatırken kullanılır.
Örnek;
I have been in Ankara three times.
(Ankara'ya üç kez gittim.)

Ali has never broken his leg.
(Ali hiç bir zaman bacağını kırmadı.)

TİME EXPRESSİONS (ZAMAN İFADELERİ):


Present Perfect 'te ;already,just,yet gibi  zaman belirten ifadeler kullanılmaktadır.Bu zaman ifade eden kelimeler şuanda süregelen işlerimizin ne zaman başladığını belirtmede kullanılmaktadır.
Zaman belirteçlerimizin Türkçe anlamlarını söyleyerek teker teker ele alalım.
Already;
Çoktan anlamındadır. Olumlu cümlelerde kullanılmaktadır.Genellikle yardımcı fiilden sonra gelmektedir.
Örneğin;
We have already done our homework.
(Biz ödevimizi çoktan yaptık.)

She has already come here.
(O buraya çoktan geldi.)

They have already gone to cinema.
(Onlar sinemaya çoktan gittiler.)

Just;
Henüz, biraz önce anlamına gelmektedir. Olumlu cümlelerde kullanılır.
Örnek;
Hasan has just gone to Amasya.
(Hasan biraz önce Amasya'ya gitti.)

He has just leave here.
(O biraz önce buradan ayrıldı.)

Yet;
Just gibi henüz anlamına gelir fakat ikisinin arasındaki fark; yet'in olumsuz cümlelerde kullanılmasıdır.
Cümlenin sonuna gelmektedir.
Örnek;
Has she arrive there yet?
(O henüz oraya ulaşmadımı?)

You haven't done your homework yet.
(Sen henüz ödevini yapmadın.)

Ever;
Ever hiç anlamına gelir. Genellikle soru cümlelerinde özneden sonra gelir.

Örnek;

Have you ever been in Antalya?
(Daha önce hiç Antalya'da bulundunmu?)

Have you ever eaten pineapple?
(Daha önce hiç ananas yedinmi?)

Never;

Asla anlamına gelmektedir.Genellikle olumsuz cümlelerde kullanılır.
Örnek;

I have never eaten Kuru fasülye.
(Asla kuru fasülye yemem.)

She has never argued with you
(O seninle asla tartışmaz.)

DÜZENSİZ FİİLLER (IRREGULAR VERBS):


Fiil                3.hali                Anlamları
Arise                Arisen                Çıkmak
Awake                Awoken                Uyandırmak
Be                Been                Olmak
Bear                Born                Doğurmak
Beat                Beaten                Dövmek
Become                Become                Olmak
Begin                Begun                Başlamak
Bend                Bent                Eğmek,bükmek
Bite                Bitten                Isırmak
Bleed                Bled                Kanamak
Blow                Blown                Esnemek
Break                Broken                Kırmak
Breed                Bred                Yetiştirmek
Bring                Brought                Getirmek
Build                Built                İnşa etmek
Burn                Burnt                Yanmak
Burst                Burst                Patlamak
Buy                Bought                Satın almak
Catch                Caught                Yakalamak
Choose                Chosen                Seçmek
Come                Come                Gelmek
Cut                Cut                Kesmek
Deal                Dealt                Uğraşmak
Draw                Drawn                Resim çizmek
Dream                Dreamt                Rüya görmek
Drink                Drunk                İçmek
Drive                Driven                Sürmek
Eat                Eaten                Yemek
Fall                Fallen                Düşmek
Feed                Fed                Beslemek
Feel                Felt                Hissetmek
Forget                Forgotten                Unutmak
Forgive                Forgiven                Affetmek
Freeze                Frozen                Donmak
Get                Got                Elde etmek
Give                Given                Vermek
Go                Gone                Gitmek
Grow                Grown                Yetiştirmek
Have                Had                Sahip olmak
Hit                Hit                Vurmak
Hurt                Hurt                İncitmek
Keep                Kept                Muhafaza etm.
Know                Known                Bilmek
Lay                Laid                Yaymak
Lie                Lain                Yalan söyl.
Let                Let                İzin vermek
Leave                Left                Ayrılmak
Learn                Learnt                Öğretmek
Make                Made                Yapmak
Mean                Meant                Demek
Meet                Met                Tanışmak
Pay                Paid                Ödemek
Put                Put                Koymak
Read                Read                Okumak
Ride                Ridden                Binmek
Ring                Rung                Çalmak
Rise                Risen                Yükselmek
Run                Run                Koşmak
Say                Said                Söylemek
See                Seen                Görmek
Sell                Sold                Satmak
Send                Sent                Göndermek
Show                Showed                Göstermek
Shut                Shut                Kapamak
Sing                Sung                Şarkı söylemek
Sleep                Slept                Uyumak
Speak                Spoken                Konuşmak
Spend                Spent                Harcamak
Stand                Stood                Ayakta durmak
Swim                Swum                Yüzmek
Take                Taken                Almak
Teach                Taught                Öğretmek
Tear                Torn                Yırtmak
Tell                Told                Anlatmak
Think                Thought                Düşünmek
Throw                Thrown                Fırlatmak
Understand            Understood            Anlamak
Wake                Woken                Uyanmak
Wear                Worn                Giymek
Win                Won                Kazanmak
Write                Written                Yazmak

Son Gelen Soru

NEVER VE GONE TO BİRLİKTE KULLANILIRMI ? ÇOK ACİLLLLL hayır aslında ikinci cümlede just da kullanılabilir uçak şimdi hava alanını terk etti ve şu an da havalanıyor denebilir ama biraz anlamsız olur. Cevabı ve devamı için tıklayın >>