İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 1 - Lesson 2 - Family Life

There are six people in the picture. There are six people in Selin's family.
Tolga and Selim are his brothers and Helin is her sister.

 

 

My name is Diana. I am thirteen years old. This is my family tree. I haven't got a big family. There are eight people in my family.
I have got a brother. His name is Joe.He is twenty years old. He is a web designer.
My mother's name is Mary. She is thirty-nine years old. She is a housewife.
My father's name is George. He is thirty-nine too. He is a policeman.
Joe and I have got an uncle. Our uncle's name is Thomas. He is forty-two years old. Uncle Thomas is my father's brother.
We have got an aunt too. Her name is Lisa. She is thirty years old. She is a doctor.
My grandparents's names are Mark and Jane. Mark is my grandfather. He is sixty-five years old and he is a lawyer. Jane is my grandmother. She is sixty-two years old.
I love my family.

 

İsimlerin sonuna "'s" ekleyerek sahiplik bildirebiliriz, yani "bir şeyin o isme ait olduğunu"anlatırız.
This is my mother's purse.

The big one is Ayhan's house.

Leman's dog's name is Boris.

That man's house is next to the post office.
These are Hande's books.
Is your father's name Hakan?

 

 

-What's your father's name?
-His name is Süleyman.
-What's your mother's name?
-She is Leyla.
-Have you got any sisters and brothers?
-I've got a sister, her name is Ayşe. I haven't got a brother.
-Have you got an aunt?
-No.
-Have you got an uncle?
-I've got two uncles. Their names are İlyas and Güven.
-Have you got grandparents?
-Yes, Yusuf is my grandfather's name and Esra is my grandmother's name.
-Let's draw your family tree.

 

2aile

 

My hair is dark.

Red Blue Orange Green
Purple Black Gray Pink
Yellow Brown White  

 

Jimmy is short. He isn't tall. He is slim and he's not very handsome. He has got brown eyes,  and short black hair.
Sue is very tall and fat. She's got green eyes and fair hair.

 

This looks like a picture of an internet page.

My mother is very tall. She's got blue eyes and long black hair. She is very slim.
My mother is short and very fat. He's got blue eyes and he hasn't got any hair.
My brother is short and slim. He's very handsome. He's got curly black hair and green eyes.

 

My room is blue.

in
on
in front of
next to
near
between

Bu kelimeciklerin ingilizce cümlelere kattığı anlamı anlamaya çalışalım.
There is a dog in the garden.
There are cups on the table.
There is a cat next to the tree.
The tree is near the street.
My friend's house is between the school and the supermarket.

Sırasıyla "içinde", "üstünde", "önünde", "bitişiğinde", "yanında" ve "ortasında" manaları katarlar.
Bunlara "prepositions" denir. Bunlardan başka benzer preposition sözcükleri de vardır.
"at" sözcüğü, bir diğer çok sık kullanılan preposition dır. Bir mekanda, belli bir noktada manasını verir.
My mother is at home now.
The girl is at the bus stop.

 

There's an oven next to the cupboards. There are two chairs next to the table. There's a bed in front of the window. One of the chairs is on the carpet.

Son Gelen Soru

in on at in on at konularını anladım pekii köşesinde ne demek Cevabı ve devamı için tıklayın >>