İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
  •  
Ders Konuları

Unit 2 - Road to Success

Bu dersimizde " Road to Success " dediğimiz, başarıya giden yoldan söz edeceğiz.  Okumalarımızı yaparken ingilizce dilbilgisinde kullanılan sıfatlar ve zarfları öğreneceğiz. 

 

I like drawing and note taking but I am not good at pair work. I learn better by watching and doing something.

 

I am curious about my learning style but I am not aware of my it.

 

 

Left brain dominant people think realistically. They prefer working alone in a quiet place. They want to listen and speak. Engineers, doctors and journalists are usually left-brained learners.
Right brain dominant people think intuitively.  They prefer to work in groups. They want to see, feel or touch their favourite activities. Actors, artists and beauticians are usually right-brained learners.

 

 

Left brained people are realistic.
Left brained people think realistically.
Bu iki cümleyi inceleyelim. Birinci cümlede, yüklem "are" yardımcı fiilidir. " realistic" kelimesi de, özneyi niteleyen bir sıfat durumundadır. "be (am, is, are)  + sıfat" ile özne nitelenebilir.  Bu kullanıma sıkça rastlarız.
I am happy.
I am realistic.

 

 

İkinci cümlede ise, yüklem "think" fiilidir. "realistically" kelimesi de fiili nitelemektedir. Yani zarf göreviyle kullanılmıştır.
I work happily.
I think realistically.

 

 

Gördüğünüz gibi, kelimenin sıfat ve zarf olarak kullanımı arasında fark vardır. Sıfatları zarf olarak kullanmak için önce zarfa dönüştürmemiz gerekiyor.
Bunu da genellikle kelimenin sonuna "-ly" eki getirerek yapıyoruz.

 

Çoğu sıfatın sonuna "-ly" takısını ekleriz.
quick
soft
quiet
shortly
bad
careless
quickly
softly
quietly
shortly
badly
carelessly
 
easy
happy
simple
incredible
fast
hard
early
late
easily.
happily
simply
incredibly
fast
hard
early
late
Bazı sıfatlar da tamamen düzensiz olarak zarflaştırılır.
good
well

Son Gelen Soru

ingiliceye çevirin İlerde ne olmayı düşünüyorsun? mimik ve jestlerini kullanıyor musun? haber izlediğinizde aklınızda olay mı kalır ya da görüntüleri mi kalır? Resimli kitaplardan mı hoşlanıyorsun yoksa resimsiz kitaplardan mı hoşlanıyorsun? Spor aktivitelerinden hoşlanıyor musun? proje hazırlarken ilk önce neye önem verirsin? Bir olay olduğu zaman duygusal mı yoksa mantıksal mı yaklaşırsın? alışveriş yaparken kendi önceliklerine mi önem verirsin yoksa reklamlardan... Cevabı ve devamı için tıklayın >>