İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Geçmiş Zaman / Simple Past Tense

Hi, My name is Ayhan. I'm 20 years old. I can speak English very well. I learned English in high school. My teacher was very good. We loved him. He taught us for 2 years. After we graduated, I found a job as a salesman. I used my English to communicate with foreign costumers. I was very successful.

 

I saw my teacher in a cafe last night! I walked in and talked to my old teacher. I asked if he recognised me. He remembered me. We drank some coffee and then, he left. I was very happy to see him. And he was very happy to see me too!

 

Geçmiş zaman : Kolayca anlamış olmalısınız. Simple past tense, geçmişte yaşadığımız ve sona ermiş olayları anlatmak için kullanılır.

 

simple-past-tense-chart

 

 

İngilizce İsim cümlelerinde simple past tense için "was" ve "were" yardımcı fiillerini kullanırız. was yardımcı fiili tekil şahıslar için, " were " de çoğul şahıslar için kullanılır. Yani:

 

I

was

a student 5 years ago.

He

She

It

 

was

 

in high school last year.

sick yesterday.

an interesting day.

We

You

They

 

were

 

in the classroom at 2 o'clock.

very happy last night.

on holiday last week.

 

 

 

 

Gördüğünüz gibi, kural olarak önceki öğrendiklerimiz konulara çok yakın. Olumsuz ve soru halleri de aynı kurallar ile yapılıyor.
They were not in the meeting.
I wasn't in the club last night.
Was there a problem with the machine?
Were you in Aylin's house yesterday?

 

 

 

Bu tense ile en sık kullanılan zaman belirteçleri;

"yesterday, last (week, month), (two days, an hour, three months) ago, yesterday morning, yesterday afternoon, last month, last week, 2 years ago, six months ago"

Atakan and Aylin weren't friends last year, but now they are very close.
Were the trees green last month?
Who wasn't here last night?
Why were you late?
My friends were here two minutes ago.

 

 

 

Fiil cümlelerinde ise, yardımcı fiil bulunmadığı için yüklemin past hale çevrilmesi, yani v2 olarak kullanılması gerekir. Çoğu fiil sonuna "-ed" takısı eklenerek past hale çevrilebilir.

 He worked for that company for fourteen years.
We stayed at home last night.
The car crashed into a dog.
The game ended at half past six yesterday.

 

 

 

 Bazı fiiller ise "irregular" yani düzensizdir. Düzensiz fiillerin past halleri ile ilgili herhangi bir kural yoktur. Sık kullanarak pekiştirmeliyiz. Bir süre sonra, size de çok kolay gelmeye başlayacaklarına eminim.

 

v1

v2

v3

 

v1

v2

v3

come

came

come

find

found

found

build

built

built

catch

caught

caught

cut

cut

cut

do

did

done

fall

fell

fallen

drive

drove

driven

go

went

gone

get

got

got (gotten)

see

saw

seen

have

had

had

leave

left

left

hold

held

held

lose

lost

lost

make

made

made

write

wrote

written

meet

met

met

sell

sold

sold

run

ran

ran

sleep

slept

slept

sit

sat

sat

take

took

taken

speak

spoke

spoken

understand

understood

understood

tell

told

told

win

won

won

buy

bought

bought

wear

wore

worn

stand

stood

stood

pay

paid

paid

eat

ate

eaten

say

said

said

give

gave

gave

wake

woke

woken

hear

heard

heard

teach

taught

taught

know

knew

known

read

read

read

think

thought

thought

Önemli not: "read" fiilin üç halinin de yazılışı aynı olmasına rağmen, okunuşları farklıdır.

 

 

 

Simple past tense için sadece v2 kullanırız. v3 ile daha sonraki konularda karşılaşacağız.
My uncle won the lottery last year.
I bought some ice cream for my little brother.
I went to a movie yesterday.
The soldiers stood in the field for hours, and finally the commander came.
One of my friends left school last year.
The guy took some money, and ran away.
I met a famous actor two weeks ago.
I did all my homework before dinner so now, I'm watching TV.

 

 

Olumsuz hal ve soru hali için, "do" yardımcı fiilini past hali ile "did" olarak kullanacağız. "did", bütün şahıslar için kullanılır. Yardımcı fiil kullanıldıktan sonra, yüklemin yalın halde kullanılması gerektiğini de unutmayalım.
Ahmet didn't study much, so he took a bad grade.
You didn't eat much tonight.
They didn't talk to each other last week.
Did you see the game last night?
Did everyone do their exercises?
How did you go to school yesterday?
What did you see on the table?
When did you arrive?
Bu soruyu daha spesifik bir vakit öğrenmek için "What time did you arrive?" şeklinde de sorabiliriz.

 

 

 

used to,  be used to

"Used to" ve "be used to" kavramları sıklıkla birbiriyle karıştırılır. Aslında, aralarında ince bir fark vardır. "Used to" ile, geçmişte sık yapılan, ama artık yapılmayan eylemler (bunlara geçmiş alışkanlıklar diyebiliriz) anlatılır. Used to kullanılınca, eylemin bugün devam etmediği anlaşılır.

 

used to daha sonra yalın hali ile bir fiil , daha sonra da alışkanlık, ve varsa zaman ifadesi kullanılır.

 

özne + used to + fiil + alışkanlık + zaman ifadesi
We     used to   play  football      everyday.
He     used tosmoke cigars       5 years ago.

 

 

 

 

"used to" tabiri modal gibidir. Normalde farklı tenseler ile kullanılmaz.

 

 "used to" ifadesini soru haline veya olumsuz hale getirirken, simple past tense için uyguladığımız kuralları kullanır, cümleye "did" yardımcı fiilini ekleriz. "did" kullanıldığı zaman da, öbekteki fiil "use" olarak yalın halde kullanılmalıdır.

Didyouuse toridea bicyclewhen you were a child?
Wedidn't use togoto the same school.

 

 

"be used to" kavramı ise "alışık olmak" anlamını verir. Bahsedilen alışkanlığın devam ettiğini, veya alışkanlığın kazanılmakta olduğunu anlatır.

"be used to" tabirinden sonra alışılan olay gelir. Bu olay sadece isimler ile ifade edilebildiği gibi, v-ing ("-ing" takısı almış fiil, yani mastar) ve isim grubu ile de kurulabilir.

I live in Istanbul. Iam used toheavy traffic.
They live in Erzurum. Theyare used tocold weather

Iam used towaiting.
"-ing" takısı, fiili mastar (-mek, -mak) haline çevirir: Ağır trafikte beklemek; Uzun mesafeleri koşmak Bu kullanıma gerund denir; daha sonra detaylı olarak işleyeceğiz.

in heavy traffic.

Iam used torunning.
"-ing" takısı, fiili mastar (-mek, -mak) haline çevirir: Ağır trafikte beklemek; Uzun mesafeleri koşmak Bu kullanıma gerund denir; daha sonra detaylı olarak işleyeceğiz.

long distances.

 
 

Bu tabir farklı tenseler ile de kullanılır.

He was used togetting up too early.
You were used toskiing.
My son started school two days ago. He isn't used togoing to schoolevery day now, but he will be used toitin a few weeks.

 

 

 

Soru haline veya olumsuz hale getirmek için de kullanılan tense'in kuralları uygulanır. "be used to" nun kullanıldığı cümlelerde negatif veya soru yapılacağı zaman yüklemin "be" olduğu unutulmamalıdır.

 

 

Ayrıca "get used to", "become used to" veya "be/get/become accustomed to" şeklinde de kullanılabilir.

Son Gelen Soru

YOU you were girer canım Cevabı ve devamı için tıklayın >>