İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Past Continuous Tense

I was walking to the supermarket yesterday at 10 o'clock.
I went to bed at 11 last night. I got up at 6 this morning. I was sleeping from 11 pm to 6 am.

 

past-cont-tense-chart

 

 

Past continuous tense, geçmişte başlamış, bir süre devam etmiş ve yine geçmişte bitmiş eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Konuşmacı geçmişteki bir andan bahseder. Bu ingilizce zaman kalıbının dilimizdeki kullanımı "yapıyordum" şeklinde açıklanabilir. Olay o andan önce başlamış ve devam etmiş ve yine geçmişte bitmiştir. Böyle durumlarda bu tense kullanılır.

 

Past Continuous Tense, 

Özne "be" yardımcı fiilinin past hali, (was, were) v-ing  
We were studying yesterday morning.
It was raining last night.

kullanılarak oluşturulur.

We were studying with Ayşe yesterday afternoon.
I saw him at the supermarket yesterday. Hewasshopping with his wife.
I went into the boys bedroom.  Theywereplaying instead of studying.

 

 

 

Soru cümleleri ve olumsuz cümleler şöyle oluşturulur:
-I saw my teacher yesterday.
-Where did you see him?
-I saw him in the park.
-What washedoing?
-I think hewasreading a book.

 

 

Hewasn'tsleeping when you called.
Theyweren'tstudying very hard.

 

Were you reading the newspaper in the bathroom?
Was the dog barking at you?

 

 

 

When bağlacı , while bağlacı :

Genellikle bu tense, "when, while" gibi bağlaçlar ile birlikte, birleşik cümlelerde diğer tenselerle -özellikle de simple past tense ile beraber kullanılır.

I went into the boys room. They were playing instead of studying.
The boys were playing instead of studying when I went into their room.

We were arguing when she entered the room.
It started to rain while I was walking to the bus stop.
While I was studying last night, I fell asleep.

 

-What were you doing when the phone rang? Were you sleeping?
-No, I wasn't. I was listening to a song on the radio.

 

It wasn't raining this morning when I got out of the house.

Son Gelen Soru

when / whıle when daha ziyade o an için yapılan işlerde kullanılır while ise daha geniş bir zaman dilimini ifade eder. when sıklıkla past tense, while ise sıklıkla past continous da kullanılır. Cevabı ve devamı için tıklayın >>