İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
Ders Konuları

will, would, would like, would rather

Ricalarda will kullanımı :

Nazikçe bir şey istemek veya birisine nazikçe bir şey teklif etmek için "will" veya "would" kelimelerini kullanabiliriz. Will ile zaten future tense içinde karşılaşmıştık.

Would, "'d"olarak kısaltılabilir.
Will you give me a napkin?
Will you marry me?
Shall we leave now?
Would you hold the elevator for me?
Would you help me with this suitcases?
Would you come with me to the game? 

 

 

 

İngilizce rica bildiren ifadelerden biri de "would you mind" öbeğidir. Bu öbek iki şekilde kullanılır. Birincisi bir başkasından nazikçe bir şey yapmasını istemektir. Bu kullanımda öbekten sonra "v-ing" gelir.
Would you mind helping me with my homework?
Bu kullanım, mana olarak "belirtilen eylem sizi rahatsız eder mi", "mahsuru var mı" şeklinde, son derece nazik bir kullanımdır. Cevabı da nazik olmalıdır.

 

-Would you mind opening the window

Olumlu cevaplar: Olumsuz cevaplar:

Not at all.

No, of course not.

No, that would be fine.

No, I'd be glad.

I am afraid that would be a problem.

I am sorry, that is not possible.

 

 

Olumlu cevapların "no" olması sizi şaşırtmasın. Buradaki no, "hayır rahatsız etmez" "mahsuru yok" anlamını veriyor.

 

 

 

Kibarca izin isteme : Öbeğin diğer kullanımı da "would you mind If I...." şeklindedir. Bu kullanımda öbekten sonra simple past kullanılır. Anlamı "belirtilen eylemi yapsam, rahatsız olur musunuz?" gibi, yine son derece nazik bir izin alma biçimidir. Cevaplar, yukarıda verdiğimiz gibi olabilir.

-Would you mind if I opened the window?

 

 

 

Would kelimesine geri dönersek, en sık karşılaştığımız kullanımı, "would like" kalıbıyladır. "would like" mana olarak "want" fiili ile benzerdir.

Would you like some chocolate?

 

I would like some tea.

I want some tea.

I'd like to drink some water.

I want to drink some water.

 

What would you like to eat today sir?
He wouldn't like that shirt.
They wouldn't like to leave now.
Which countries would you like to visit?
She'd like to visit the mall.

-Would you like a glass of lemonade?
-No, thanks.
-What would you like to drink then? Would you like a cup of coffee?
-Sure, that'd be great!

 

 

 

"Would rather" ifadesi ise, seçim belirtir. İki seçenek arasındaki tercihi belirtmek için "than" kelimesi ile birlikte kullanılır. Genellikle hem "rather" hem de "than" kelimelerinden sonra fiil, yalın olarak gelir.

-Why don't we go out for a walk?
-I would rather stay at home. I would rather have a cold drink on the couch than go out in this hot weather.

 

I would rather be on the beach at the moment than work in the office.

 

I came to the zoo with the kids. I would rather have gone to a museum. (past)

 

 

 

Nadiren, fiilin continuous olarak kullanıldığına da rastlanır. Böyle  durumlarda "be+v-ing" kullanılmalıdır.
I'd rather be sleeping than going  to school now.

 

 

 

Bir diğer tercih ifadesi de "prefer" kelimesiyledir. İki seçenek arasındaki tercihi belirtmek için "to" kelimesi ile birlikte kullanılır.

I love my house. I would prefer my house to that new house.

 

 

"prefer" fiil olduğu için , "would prefer" şeklinde kullanılabildiği gibi, tek başına da kullanılabilir.
I prefer my house to that large house too.

 

 

 

Bir kullanım da şöyledir:
I prefer strong coffee rather than white coffee.
I prefer public transport rather than driving.

 

 

 

"would" kelimesi için bahsedeceğimiz son kullanım, daha önce öğrendiğimiz "used to" öbeğine benzer. Geçmişte sık yapılan eylemlerden veya geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsetmek için kullanırız. Ardından gelen fiil yalın halde kullanılır.
I would play in our garden all day when I was 10. My friends and I would play soccer for hours. In the evening when my father came home, we would have dinner together as a family.

Son Gelen Soru

Would bir de if clause lu cümlerle type 2 de kullanılır,if I were rich, I would buy a car Cevabı ve devamı için tıklayın >>