İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Kendi Zamiri - Dönüşlü zamirler / Reflexive Pronouns

Dönüşlü zamirler ( Kendi zamiri ):

İngilizce dilbilgisinde bazen fiilin anlamı, özneye geri döner ve özneyi etkiler. Bu durumda " reflexive pronoun " ( Dönüşlü zamir ) kullanılır. Diğer bir deyişle object -  nesne olan kişi ile subject - özne olan kişi aynıdır. Türkçede, bunu ifade etmek için "kendi" kelimesini kullanırız.

 

Subject Pronoun

Object Pronoun

Reflexive pronoun

 Look at the mirror:

I

Me

Myself

I see myself.

You You Yourself You see yourself.

He

She

It

Him

Her

It

Himself

Herself

Itself

Ahmet sees himself.

Sibel sees herself.

The cat sees itself.

We

You

They

Us

You

Them

Ourselves

Yourselves

Themselves

We see ourselves.

You see yourselves.

They see themselves.

 

Örneklerde ilginç bir noktayı işaretledik. İkinci şahsın tekil veya çoğul halleri arasında çoğu durumda kullanım farkı hiç olmazken, burada farka rastlıyoruz.

 

 

The driver was talking to himself in the car.
The lonely child was playing by himself.
Take care of yourself.
The new student introduced herself. 

Son Gelen Soru

was playing - played ilk cümle geçmişte belli bir süre devam eden olayı anlatmak için kullanılmış. Cevabı ve devamı için tıklayın >>