İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Who

Who kullanımı :

"Kim" anlamındadır.

-"knock knock" (kapı çalar)
-Who is it?
-It's the mail man.

 

 

 

"Who" kullanımında biraz farklılık vardır. Eğer "who" kelimesi, cümlenin nesnesi ise, normal soru yapısı kullanılır. 

-Who do you play with?
-I play with Atakan.

 

-Who is the goal keeper of Fenerbahçe?
-The goal keeper of Fenerbahçe is Volkan.

 

-Who is your favourite singer?
-My favourite singer is Michael Jackson.

 

 

 

Soru kelimesinin nesne görevinde mi; özne görevinde mi olduğunu anlamanın en kolay yöntemi, cevaba bakmaktır. Gördüğünüz gibi, bu cümlelerde isimler hep nesne görevindeydi.

 

Ancak birçok durumda da "Who" özne görevinde kullanılır. Yani eylemi, kimin yaptığı sorulur. Bu durumlarda cümle öncekinden farklı olarak yardımcı fiil kullanılmadan kurulmalıdır.

 

Aşağıda İngilizce 'de Subject - Object questions (Özne - Nesne soruları) dediğimiz soru kalıplarının örneklerinde özne ve nesne olarak kullanıldığı durumları karşılaştırarak, farkları görelim:

Who + yüklem Whoyardımcı fil + özne + yüklem
Who   works    with Atakan? Who     does      Atakan     work with?
Tuğçe works with Atakan.
Burada sorunun cevabı "Tuğçe", özne durumundadır.
Atakan works with Tuğçe.
Burada sorunun cevabı "Tuğçe", nesne durumundadır.

 

 

 

Özne olduğu durumda, yardımcı fiil eklemediğimiz için, tıpkı normal cümle yapısında olduğu gibi tense eklerinin fiilde bulunması gerekiyor.

 

 

 

Aslında "Who" sorusunun nesne olduğu durumlar, resmi dilde "whom" sorusu kullanılarak sorulur. Ancak günlük kullanımda çoğunlukla "whom" sözcüğü yerine "who" sözcüğünün tercih edilir.

 

Who sorusunun özne olduğu durumlarda, cevaplarda "subject pronoun" kullanılır.
I, He/She/It, We, You, They
Who sorusunun nesne olduğu durumlarda, cevaplarda "object pronoun" kullanılır.
Me, Him/Her/It, Us, You, Them

 

Who   +   yüklem Who   +   yardımcı fil   +  özne  +   yüklem
 Who loves Leyla? Who does Mecnun love?
 Mecnun loves Leyla. Mecnun loves Leyla.
 He loves Leyla.
subject pronoun
Mecnun loves her.
object pronoun

 

-Who plays football?

-Who do you play football with?   (informal)

-John plays football.

-I play football with John.

   

-Who plays football with you?

-Whom do you play football with?   (formal)

-John plays football with me.

-I play football with John.

 

 

 

Soru cümlesi genellikle tekil kurulur. Sorunun tekil olması, cevabın da tekil olmasını gerektirmez. Tekil hazırlanan soruya, çoğul cevap verilebilir.

 -Who goes fishing?
-My father and I go fishing.

 

-Who likes computer games?
-My brothers like computer games.

 

 

 

"What" sorusu da bazı durumlarda özne görevinde olabilir demiştik.
-What smells so good?
-The cake smells so good.

 

-What is the best source of knowledge?
-Books are the best source of knowledge.


 

 

Diğer soru kelimelerinin özne olarak kullanılması, çok yaygın değildir; ama yine de mümkündür.
-Which shirt is yours?
-The black shirt is mine.

Son Gelen Soru

who 'Who did you go with?' dersek kiminle gittin demis oluruz. Soylediginiz cumle de tam olarak buna cevap olur. Cevabı ve devamı için tıklayın >>