İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Gelecek Zaman / Simple Future Tense

Gelecek zaman - Future tense : Geniş zamanı ve geçmiş zamanı öğrendik, "simple tense" olarak en son "future tense"i, yani gelecek zamanı öğreneceğiz. Gelecek zamanı, henüz yaşanmamış, gelecekte yaşanacağını düşündüğümüz olayları anlatmak için kullanırız.

 

simple-future-tense-chart

I am preparing for school at the moment. I willleave in ten minutes.
My brothers went to see a movie, but they willbe back afterwards.
Mr. Smith willbe in his office in an hour.

 

 

 

Gelecek zamanın kullanımı, diğer simple tenselerden biraz farklıdır. Future tense'te hem isim cümleleri , hem de fiil cümleleri için "will" kelimesi kullanılır. Bu kelime hem tekil, hem de çoğul şahıslar için kullanılır.

Cümlelerin dizilimini de şu şekilde yapılır:

özne will   yüklem  
I will read a book tonight.
He will visit his uncle next week.

 

 

 

 

Cümlede will olunca, yüklem her zaman yalın olmalıdır.
I will learn English in a few months.
My father will go to Germany next week.
They will ask questions to the teacher.
I will go fishing after school.
They will arrive this evening.

 

 

 

En sık kullandığımız gelecek zaman belirteçleri "tomorrow", "soon", "next......", "later".
We will play football next week.
My friend went to the museum yesterday. I will go later.
He will study tonight because he will have an exam tomorrow.
Ahmet will graduate next year.
The game will end soon.
My mother will make a cake for my friends and me tonight.

 

 

 

Unutmayalım ki isim cümlelerinde yüklem "be" fiilidir. "Will", "be" fiilinin yerini tutmaz veya bir yardımcı fiil değildir.
I am in my room now.
I will be in the garden in five minutes.
The weather will be sunny tomorrow.

 

 

 

Olumsuz hale getirmek için "will not", veya kısaca "won't" kullanırız.
I will not come to school tomorrow.
They won't come back until next week.

 

 

 

Soru sormak için de "will" kelimesini başa alırız.
Will you call me again?
Won't the team make another match next week?
Why won't the engine start!
What will you do when you graduate?

 

 

 

Birinci tekil ve çoğul şahıslar (I, we) için "will" yerine "shall" kullanabiliriz. Ancak bu kullanım artık pek yaygın değildir. Shall, biraz eski moda ve resmi bir tabirdir ve genelde soru sormak için kullanılır.

-It was a great game. Shall we play another one?
-Sure. I shall beat you this time!

 

 

 

Diğer Gelecek İfadeleri:

be going to

 

Kullanımı, future tense ile çok benzerdir. Will yerine "be going to" yazarız. "be" yerine özneye uygun olarak "am, is, are" dan birini kullanırız.
I am going to go on a vacation next weekend.
He studies very very hard. He is going to be successful.

 

 

Gelecekle ilgili tahminlerimizi, planlarımızı bu tabir ile anlatırız. "will" ile "be going to" kullanımları arasında kuvvetli bir mana farkı yoktur. "Be going to" ile kurulan cümlelerin manalarının, "will" ile kurulan cümlelerden daha kesin olduğu söylense de, çoğu zaman birbiri yerine kullanılabilirler.

 

 

 

Ayrıca bu kalıp, geçmişte yapılan ve muhtemelen de gerçekleşmemiş/gerçekleşmeyecek olayları anlatmak için "was/were going to be" şeklinde de kullanılabilir.
I was going to join the army but I postponed it.
They were going to get married, but instead, they broke up.

 

 

 

Günlük ve resmi olmayan kullanışta "going to be" yerine hem yazılışta hem okunuşta "gonna be" kullanıldığına rastlıyoruz.
We're gonna be rich!

 

 

 

Present Continuous İfadelerin Gelecek İçin Kullanımları

Bu kullanımdan bahsetmiştik. Plan ve kesin niyetlerimizi future tense yerine, present continuous tense ile de ifade edebiliriz. Bu kullanımda genellikle gelecek ifade eden zaman belirteçlerine sık rastlarız.

My friend came into town yesterday. He is leaving on Wednesday.
We are going to the zoo this afternoon.

 

 

 

Simple Present İfadelerin Gelecek İçin Kullanımları

Simple present tense'in bazı durumlarda geleceği ifade etmek için kullanıldığını da söylemiştik. Genellikle kesin bir zaman çizelgesine bağlı ve olaylardan bu şekilde bahsederiz. Bu yöntem ile "open, close, start, finish, arrive, leave, return" gibi fiillerin kullanıldığına sık rastlarız.

The museum opens at 9 am tomorrow.
Ahmet is coming back from holiday. His plane arrives this evening.

 

 

 

Be about to

Bu ifade, bir çeşit ingilizce deyim gibidir. "....üzere olmak" gibi tabir edebiliriz. Çok kısa süre içinde olacak olayları, yani çok çok yakın zamanda olacak olayları bu yöntemle anlatabiliriz.
The sun is about to rise.
It is 20:00. The news broadcast is about to start.
It is the 90th minute of the football match. The match is about to end.

 

 

Simple Tense'leri böylece bitirmiş oluyoruz. Diğer tenslere geçmeden evvel, başka konulara geçelim, böylece öğrendiğimiz tenseleri de örneklerde kullanarak pekiştirmiş oluruz.