İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
Ders Konuları

Pekiştirme Soruları / Tag Questions

Pekiştirme soruları :

Cümlelerin sonuna virgül ile eklenen bu sorular, cümlede anlatılan ifadeyi pekiştirme amacı ile sorulur. Bazen kesin emin olmak, bazen de manayı kuvvetlendirmek için kullanırız. İngilizce gramerdeki bu soru yapısı, Türkçede bir cümlenin sonuna eklediğimiz "değil mi" sorusuna benzerdir.

You are a doctor, aren't you?
You don't like Chinese food, do you?

 

 

 

Tag question oluşturulurken şunlara dikkat edilmelidir:

Tense aynı kalmalıdır. Eğer ilk cümle modal ile oluşturulmuşsa, yine aynı modal kullanılmalıdır;
Sadece gerekli "yardımcı fiil", varsa olumsuzluk kelimesi "not" ve "özne"den oluşmalıdır;
Olumlu cümleler olumsuza, olumsuz cümleler de olumluya çevrilmelidir;
Ana cümleden virgül ile ayrılmalıdır ve sonuna soru işareti konur.
He loves rock music, doesn't he?
They are on holiday, aren't they?
You can't swim, can you?
There are two cars, aren't there?
There is a meeting tonight, isn't there?

 

 

 

This, that ile kurulmuş cümlelerde, tag question "it" ve "they" ile kurulmalıdır.
This isn't your book, is it?
Those are teacher's books, aren't they?

 

 

 

"am" yardımcı fiilinin kullanıldığı olumlu cümlelerde kullanım biraz değişiktir.

I am the winner of the race, aren't I?

(Günlük kullanımda)

veya

I am the winner of the race, am I not?

(Resmi kullanımda)