İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Modals

İngilizce dilbilgisinde kullanılan modal kelimecikleri , cümleye beceri, tavsiye gibi anlamlar da katan yardımcı fiillerdir. Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would ingilizce dilbilgisinde en sık rastladığımız modallardır. Her biri cümleye kendilerine özgü anlamlar katar. Kullanımları çok kolay ve zevklidir. Modalların kullanımı ile ilgili genel bilgilerden bahsedelim. Modal kelimeciklerinin yardımcı fiil benzeri kullanımları vardır. Yardımcı fiilden sonra gelen yüklem görevindeki fiilin yalın halde kullanıldığını biliyoruz. Modal kullandığımız cümlelerde de fiiller yalın halde kullanılacak. Olumsuz cümlelerde olumsuzluk eki modal sözcüğünün ardına koyulur. Soru cümlelerinde de tıpkı yardımcı fiili başa aldığımız gibi, burada da modal'ı başa alacağız alınır. Aynı cümlede birden fazla modal kullanırsak, anlamlar çelişebilir. Bu nedenle cümlelerde -bazı istisnalar hariç- birden fazla modal kullanmamalıyız. Bazı modallar geçmiş zaman ile kullanılamazken, bazıları kullanılır. Çoğu perfect tense'ler ile kullanılır. Henüz perfect tense leri öğrenmediğimiz için, şimdilik basit bir örnek ile geçelim.

Son Gelen Soru

However and as a result 'however' kelimesi 'bununla birlikte' anlamina gelir ve 'but=ama' kelimesinin verdigi anlama yakin bir anlam verir. However: bununla birlikte, ama, yine de The weather was cold; however, we went out. (Hava soguktu ama/yine de/bununla birlikte disari ciktik) As a result ise sonuc bildirir. 'Sonuc olarak' anlamina gelir. I didn't have enough money with me. As a result, I couldn't buy that dress. (Yanimda yeterli param yoktu. Sonuc olarak o elbiseyi alamadim) Ozetlemek gerekirse however=ama,... Cevabı ve devamı için tıklayın >>