İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Modallar için Referans Tablosu / Referance Table for Modals

 Modal referans tablosu :

Bu referans tablosunu dikkatle inceleyelim.  İngilizce çalışmalarınızı kolaylaştıracak ve sorularınızı cevaplayacaktır.

Not: May ile başlayan sorular izin soruları veya rica soruları oluyor. İhtimal ile ilgili soru cümlelerinde may kullanılmıyor.

Ayrıca may 'in ihtimal oranı might 'a göre daha yüksektir. Could 'un ise her ikisinden daha yüksek bir ihtimal oranı vardır.

 

Modal Used in: Present Past
can ability I can drive a car.  
possibility I can go to the zoo or visit my friends today.
permission You can play now.
request Can I play now?
could ability   I could sing when I was 6.
request Could someone help me?  
suggestion We could help you. We could have helped you.
possibility We could win this game. We could have won this game.
permission Could I play now?  
may request May I have a cup of coffee? He may have been ill.
permission May I start playing now?  
possibility He may be ill.  
might possibility He might be at home. He might have left his house.
would request I'd like a cup of coffee.  
preference I'd rather sleep now. I'd rather have slept earlier.
repeated past action   We would go fishing every weekend ten years ago.
must (+)necessity You must study harder.  
(-)prohibition You mustn't turn right here.  
possibility He must be at school He must have been at school.
have to (+)necessity You have to leave now. He had to leave yesterday.
(-)no necessity You don't have to leave now. He didn't have to leave yesterday.
should advice You should try harder. You should have tried harder.
possibility This should be fine. That should have been fine.
ought to advice He ought to call soon. He ought to have called before.
possibility The players ought to be tired. The Players ought to have been tired.
had better advice You had better study harder.  
be able to ability He is able to play the piano. He was able to play the piano.
supposed to (+)expectation I'm supposed to wait. I was supposed to wear uniform.
(-)no necessity I'm not supposed to wait. I was not supposed to wait.
allowed to (+)permission You are allowed to leave. You were allowed to leave.
(-)prohibition You aren't allowed to leave. You weren't allowed to leave.
be to (+)expectation I'm to prepare the document. I was to prepare the document.
(-)prohibition I am to not leave early. I was to not leave early.
used to repeated past action   We used to go fishing every weekend.
be used to habituation We are used to cold winters. We were used to cold winters.