İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

must, have to

Zorunluluk ifadesi ve gereklilik ifadesi :

Bu ifadeler, diğer modallara göre çok daha kuvvetlidir. Gereklilik ve zorunluluk anlatırlar.

I feel bad. I must go to a doctor.
I must go to the bank today because I don't have any money in my pocket.
I have to call Ahmet today. I have to ask him about the lesson.
They must pass this test or they will not pass this lesson.

 

 

 

must kullanımı ve have to kullanımı :

İngilizce derslerinde dikkat etmemiz gereken husus, must ve have to arasındaki farkı iyi anlamaktır. "Must" kelimesine herhangi bir tense uygulanmazken, "have to" öbeğine uygulanabilir. Geçmiş zamanla veya gelecek zamanla ilgili zorunlulukları anlatırken, "have to" öbeğinden yararlanırız. Continuous tense uygulamak mantıksız olacağından, uygun değildir.

She must go home after 6 o'clock.
She has to go home after 6 o'clock.
We had to leave early yesterday.
We will have to clean up the house because some guests will be coming.
Ayşe works in an American company. She has to learn English.
We will have to move to a another house soon.
I had to finish the project last night. That's why I didn't sleep.

 

-I am late, I have to go home.
-Do you have to go now?
-Unfortunately, yes. My mother is waiting.
-Can't you stay a bit longer?
-I am sorry, I can't.

 

 

 

Şimdi örnekler ile, farklı kullanımları görelim:

 

 

 

Olumsuz halde iken "yasak" manası verir. Kısaltma yapılabilir.

-You must have a driver's licence to drive a car.
-I don't have a driver's licence.
-Then, you must not drive.

 

 

 We must not take pictures in a museum.

You mustn't smoke indoors.

You mustn't park here.

You mustn't run a red light.
run a red light: kırmızı ışıkta geçmek

 

 

 

Soru haline çevrilebilir. Soru hali "zorunda mısın" gibi bir anlam verir.

Must I have a passport to go abroad?
Must you make so much noise? I can't concentrate!

 

 

 

Have to kalıbı soru yapılırken, kullanılan tense'in kuralları uygulanır. Gerekirse "do" veya "did" yardımcı fiilleri eklenmelidir.
Don't you have to go to the dentist at 4 pm?
Did you have to leave the door open?
Who will have to clean up this mess?

 

 

 

 "Must", mantıksal çıkarımları ifade ederken kullanılabilir.

-Ahmet has a very tiring job. He works from 9 am to 7 pm everyday. It's 7:20 now.
-He must be very tired.
Burada, önceki cümleden bir sonuç çıkardık. Must kelimesini de bu sonuç için "olmalı" anlamında kullandık. Bu, tam bir kesinlik olmasa da, gayet kuvvetli bir ifadedir.
He is late. The traffic must be heavy.
Footballers must be very tired after the match.
It is 11 pm. The baby must be very sleepy.

 

 

 

Bu kullanımı "must + have + v3" şeklinde past da yapabiliriz.

The little boy was holding his leg and crying.

He must have hurt his leg.(past)
He must have fallen and hurt his leg. (past)

 

 

 

Mana olarak "must" ve "have to" nun en önemli farkları da, olumsuz kullanımlarındadır. Must kelimesinin olumsuz kullanımda "yasak" manasını verdiğini söylemiştik.

You mustn't talk during the lecture.

 

 

 

Have to ise "gerek yok" manası verir.
I don't have to wear a suit for work.
I can hear you easily, you don't have to shout.
You didn't have to come all this way just to bring this piece of paper back.
Thank you for all your efforts.

 

 

 

"Need" sözcüğünün de, "must" ve "have to" modallarına benzer manada kullanıldığına nadiren rastlarız. "need" aslında "ihtiyaç duymak, ihtiyacı olmak" manalarını anlatan bir fiildir. İnfinitive olarak; yani başka bir fiil ile beraber, araya "to" eklenerek kullanımı, modal olarak kullanımından çok daha yaygındır. Gerunds and infinitives konusunda, infinitive olarak kullanımını işleyeceğiz. Şimdilik, modal olarak kullanımına biraz değinelim.

 

Özellikle olumsuz olarak "needn't" olarak kullanılır.

We needn't run because there is enough time.

 

 

 

Past hali, "needn't have + v3" olarak kullanılır. "Didn't have to" kullanımından hafif bir mana farkı vardır. "Didn't have to" sadece gerek olmadığını bildirirken, "needn't have" genellikle gerek olmadığı halde yapılmış eylemleri anlatmakta kullanılır.
You needn't have called me. I wasn't worried.

Son Gelen Soru

Have to, heve got to hayır bir fark yok ikisinin de geçmiş zamanı olarak had to diyebilirsiniz Cevabı ve devamı için tıklayın >>