İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Şimdiki Zaman / Present Continuous Tense

 

I am studying.
We are learning English.
He is watching TV.

 

Şimdiki konumuz, "Present Continuous Tense"... ( Şimdiki zaman ). Konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları anlatmak için present continuous tense kullanırız.

 

 

present-continuous-tense-chart

 

 

Bu tense kullanılarak anlatılan eylemin "sürekliliği" önemlidir. Zaten konunun ismindeki "continuous" kelimesinden bunu anlayabiliyoruz. Örneklerde dikkatinizi çekti mi, hem "am", "is", "are"; hem de fiili beraberce kullandık.

Ayrıca, ''verb'' dediğimiz fiili de (v-ing) hali ile yani "-ing" ekleyerek kullandık. Özne + am,is,are + verb-ing + nesne. Present continuous tense'in kullanımı bu şekildedir. Bu zaman kalıbının ingilizce gramer yapısı aşağıda görülmektedir:

 

I am opening the door.
He
She
It
 
is opening
 
 the door.
We
You
They
 
are opening
 
 the door.

 

 

 

 

 

Süreklilik ifadesi meydana getiren "-ing" eki, eklendiği yükleme süreklilik manası katar. Yani eylemin bir süre devam ettiğini bildirir. Bazı fiillere "-ing" eklenirken, harf değişimleri olabilir. Şimdi bunları inceleyelim.

 

Sonu "-e" ile biten fiillerde, son harf düşer. have
drive
smile
write
come
close
ride
phone
give
having
driving
smiling
writing
coming
closing
riding
phoning
giving
Bazı fiillerde, son harf tekrarlanır. cut
run
stop
begin
sit
put
cutting
running
stopping
beginning
sitting
putting
sonu "-ie" ile biten fiillerde bu iki harf de düşer, yerine "y" eklenir. die
lie
tie
dying
lying
tying

 

 

 

Bu kurallar karışık gibi görünse de İngilizce konuşarak pratik yaptıkça bunları da hiç zorlanmadan yapar hale geleceğiz.

 

 

 

Present Continuous Tense, Türkçedeki "şimdiki zaman" ile hemen hemen aynıdır. Bu tense'i konuşma anından önce başlayan, konuşma anında devam eden ve muhtemelen bir süre daha devam edecek olayları anlatmak kullandığımızı söylemiştik. Ayrıca gelecekte yapmayı planladığımız ve beklediğimiz eylemleri anlatmak için de kullanabiliriz. Nadir kullanıldığı bir diğer durum da, kötü alışkanlıklar hakkında şikayet etmek, rahatsızlık bildirmek içindir. Böyle durumlarda genellikle frequency adverbs ile beraber kullanılır.

 

 

We are reading some sentences now. Süregelen eylem
I am visiting a friend this evening. Gelecekte gerçekleşecek planlanlı eylem
That man is always shouting at the kids in the street.

Şikayet, rahatsızlık bildirim

 

 

 

 

Bu tense ile en sık kullanılan zaman bildiren tabirler; "now, at the moment, today"
The children are playing in the garden at the moment.
My mother is cooking rice for dinner today.
The pupils are sitting in the classroom now.
He is studying for his exams this week.
Teacher is shouting at naughty students.
They are eating supper now.
It is raining today.
We are staying in a hotel this week.

 

 

 

Olumsuz hale ve soru haline getirmek için, önceki konularda öğrendiğimiz yöntemleri kullanırız. Cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilden hemen sonra "not" sözcüğünü ekleriz.
I am not studying at the moment.
The cat is not sleeping now.

 

 

 

 Soru cümlesi oluşturmak için de, yardımcı fiili öznenin önüne koyarız.

Youare getting ready for school. 

Areyou getting ready for school?

 

Isn't the driver driving too fast?
Are they watching TV at the moment?
Aren't we going to a movie tonight?

 

 

  

Gelecek ile ilgili planlar için kullanımına da örnekler verelim:
I am visiting my grandmother this evening.
The coach is meeting his team in the weekend.
My mother is having a surgery on April 7th.

 

 

  

Bazı fiillerin anlamları continuous olarak kullanılmaya uygun değildir. Bunlara "stative verbs" yani durum bildiren fiiller deriz.
See, feel, cost, want, need, remember, think, understand, like, love, hate, dislike gibi.

 

 

 

 

Bu fiilleri simple present tense ile kullanmak doğru olur. Olağan dışı durumlarda, continuous olarak kullanımlarına da rastlanabilir.
I see a bird.
The pillow feels soft.
That ring costs a fortune.

Son Gelen Soru

şimdiki zamanda cümle kurma r u active still??? Cevabı ve devamı için tıklayın >>