İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
Ders Konuları

Sıklık Bildiren Zarflar / Frequency Adverbs

Sıklık zarfları :

Daha önce verdiğimiz bazı örneklerde  ''always'', "sometimes'' gibi kelimeler kullandık. Bu kelimeler "sıklık" ifade eder.

Simple present tense in alışkanlıkları ifade ettiğini söylemiştik. Şimdi de, kurduğumuz cümlelere sıklık ifadeleri nasıl kullanılır göreceğiz. Örnekleri inceleyip, manalarını kavramaya çalışalım.

I get up at half past seven.
I always get up at half past seven.
I sometimes get up at half past seven.
I don't get up at half past seven in the weekends.
I get up at half past seven every day.
Cümleye sıklık ifadesini hem farklı yöntemlerle, hem de farklı şiddetlerde ekleyebiliyoruz.

 

 

 

Tek kelimelik

 

Sıklık ifade etmek için en çok "always, usually, often, sometimes, never" gibi tek kelimelik sıklık ifadelerini kullanırız.

 

ok

 always

 her zaman

 usually

 çoğu zaman

 often

 sık sık

 sometimes

 bazen

seldom
rarely

 nadiren

 never

 asla

 

 

 

Bu ifadeleri ingilizce gramer kurallarına göre genellikle özne ile yüklem arasına koyarız. Bu zarflardan sonra yükleme gerekiyorsa tense ekleri eklemeyi unutmayalım!
I always brush my teeth after meals.
He usually plays football after school.
She sometimes visits her grandmother.
We often go to a movie.
You seldom play computer games.
They never go for a drive after dinner.

 

 

  

Cümlede yapmak istediğimiz vurguya göre, bu zarfları cümlenin en başına veya en sonuna alabiliriz. Ancak yüklem ile tümleç arasında gelemezler!
Dikkat: Bu kural always ve never için uygulanmaz!!
I sometimes watch TV after dinner.
Sometimes, I watch TV after dinner.
I watch tv after dinner sometimes.
I watch sometimes TV after dinner.
Never I go fishing.
I go fishing never.
Always I tidy my room

 

Cümlelerde vurgu yapma :

Vurgu sağlamak için, "never, hardly ever" gibi anlam olarak olumsuzluk katan bazı kelimelerin, cümlede ilk sözcük olarak kullanıldığına rastlarız, ancak böyle durumlarda cümle, devrik olarak kurulmalı ve yardımcı fiil kullanılmalıdır. Böyle kullanımlar hemen hiç yaygın değildir.

 

 

 

Bu şekilde kurulmuş cümleler negatif yapılabilir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, zaten seyreklik bildiren; yani olumsuzluğa yakın mana içeren sözcüklerin negatif kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Always, usually ve often sözcüklerinin negatif kullanıldığına sık sık rastlarız. Ama diğer ifadelerin negatif kullanılması ile ancak olağan dışı durumlarda karşılaşırız.

 

Ayrıca, negatif yapınca, tabiki ifade edilen sıklık da değişmiş olacaktır.

We don't always go on foot, sometimes we take a cab.
I don't never eat breakfast.
Our neighbours don't often visit us.

 

 

 

Yes/no question şeklinde soru hali de mümkündür.

 Do you always walk to school?
Don't you usually do your homework before dinner?
Don't I often see you in the gym? 

 

 

 

"Ne sıklıkla" diye sormak için "how often" kalıbını kullanırız.
-How often do you visit your father?

 

 

Diğer frequency adverbs

 

every day, every week, three times a week, on Mondays gibi... Bu ifadeler de genelde cümlenin en sonunda kullanılırlar.

 

My teacher gives us homework twice a week.
bir defa  once
iki defa twice      veya      two times
üç defa three times
dört defa four times
The team plays once a week.
bir defa  once
iki defa twice      veya      two times
üç defa three times
dört defa four times
I have English class on Tuesdays.
We see our neighbours everyday.
I visit my uncle once every two months.
bir ayda iki defa once every two months
iki haftada üç defa three times every two weeks
yılda onbeş defa fifteen times every year
Birds fly south every winter.
We watch tv in the evenings.

 

 

 

How often

 

"ne sıklıkta" diye sormak için bu kalıbı kullanırız.

-How often do you go mountain climbing?
-I do mountain climbing once a year.

 

 

Kısa cevap olarak sadece frequency adverbs kullanabiliriz.
-How often do you drive your car?
-Every day.

 

 

 

"how often" sorusuna tek kelimelik sıklık ifadeleri ile cevap vermek, pek alışıldık bir durum olmamakla birlikte mümkündür.

-How often does your teacher give you homework?
-Our teacher always gives us homework.

Son Gelen Soru

''once every two months'' evet iki ayda bir kez yada iki ayda bir anlamına geliyor. Cevabı ve devamı için tıklayın >>