İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

that Kullanımı / Using that

Çok yaygın bir diğer kullanım da "that" sözcüğüyledir...

I believe that this subject is very easy.

I think that your car is getting old.

I know that you can understand me easily.

 

 

 

That kelimesi omit yapılabilir. İngilizce konuşma dilinde genellikle omit yapılır.

I hear your car was stolen.

I think the story was very good.

The teacher noticed the student was sleeping in the classroom.

I suppose you don't like that person.

 

 

 

Bu yöntem şu fiiller ile sık kullanılır:

 

believe
know
suppose
doubt
guess
remember
discover
learn
think
fear
imagine
show
feel
notice
agree
figure out
pretend
suspect
hear
read
conclude
find out
realize
teach
hope
say
decide
forget
regret
understand

 

The woman figured out (that) her necklace was missing.

The police found out (that) it was stolen.

The butler pretended (that) he didn't know anything about it.

In the end, the police concluded (that) the butler did it.

 

 

 

Benzer şekilde, "be + adjective" (veya "be + v3") ile oluşturulan bazı sık kullanılan tabirler de "that clause" ile kullanılabilir.

I am glad (that) the burglar was apprehended.

I 'm afraid (that) you cannot enter this building.

He was delighted we visited him.

The police was convinced the butler was guilty.

 

 

 

Şu kullanımlar da çok yaygındır:

It is true (that) Newton discovered gravity under a tree.

It is a fact (that) water boils at 100 degrees.

 

 

 

Bazı sık kullanılan tabirler:

 

be afraid
be sorry
be fortunate
be terrified
be aware
be sure
be furious
be thrilled
be certain
be surprised
be impressed
 
be convinced
be worried
be lucky
 
be disappointed
be amazed
be positive
It is true
be glad
be angry
be proud
It is a fact
be happy
be ashamed
be sad
It is obvious
be pleased
be delighted
be shocked
 

 

I was impressed that she can talk 3 different languages.

You are lucky that you're alive! We are certain the man left before 3 o'clock.

 

 

"That" in en çok kullanıldığı bir diğer durum ise, "reported speech".

Son Gelen Soru

through-though yazılış olarak birbirlerine çok benziyorlar karıştırmanız normal. though-rağmen anlamına gelmektedir ve ardından cümle gelir I will come though the weather is bad- hava kötü olmasına rağmen geleceğim. through- boyunca, aracıyla anlamlarında kullanılır. Communication through cell phones is easy and comfortable.- cep telefonları vasıtasıyla iletişim kolay ve rahat. Cevabı ve devamı için tıklayın >>