İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Miktar Sıfatlarının Kullanımı / Using Adjectives of Quantity

 

 

 

 

There are a lot of carsin the garage. Some of them are very old.

İkinci cümlenin öznesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Özne, "they" değil, "some of them" olarak kullanılmıştır.

Ayrıca, ilk cümlede geçen ismin işaret ettiği çokluğun (a lot of cars) sadece bir kısmına işaret etmektedir.

Yani iki cümledeki ortaklık, "some of the cars" oluyor. Bunu, adjective clause içinde de belirtmeliyiz.

 

Relative clause'larda "One of, all of, most of, none of" gibi ifadelerin kullanım yerleri insanlar ve nesneler için "one of whomsome of whom, most of whom" şeklindedir. Sadece nesneler için "one of which, some of which, most of which" kullanırız. Eğer isim possessive halde ise, "one of whose, some of whose" gibi ifadeler kullanabiliriz.

 

 There are a lot of cars, some of which are very old in the garage.

Cümle akışındaki karışıklığı önlemek için virgül de kullanmak gerekir.

 

 

 

I work with 7 people. All of those people are older than me.
Dikkat: "those people" yerine "them" kullanabiliriz. "they" kullanamayız. "them" yerine de who değil whom soru kelimesinin kullanıldığını biliyoruz.

I work with 7 people, all of whom are older than me.

 

I hate my neighbour. His dogs bark all night.

I hate my neighbourwhose dogs bark all night.

 

I hate my neighbour. One of his dogs barks all night.

I hate my neighbourone of whose dogs barks all night.

Örneklerden de görüleceği gibi, İngilizce dilbilgisinde bazı miktar belirten sıfatlar (some of, most of, all of, a number of gibi) öznenin önüne gelebiliyor. Bu sıfatları adjective clause içinde bağlaçtan önce kullanmalıyız. Bu şekilde "whom, which, whose" kullanılabiliyor. "That" kullanmak uygun olmaz.

That man has two houses. He rented one to my friend.

That man has two houses, one of which he rented to my friend.

 

20 cars are joining this race. All of them are the same model.

20 cars,all of which are the same model, are joining this race.

 

Many students want to go on a field trip. Only two of them are girls.

Many studentsonly two of whom are girls want to go on a field trip.

Son Gelen Soru

a,an, one Burda sözcüğün yazılımındaki sesli veya sessiz harf olması değil, ingilizcedeki söylenişindeki sesli veya sessiz harf olması önemli. a university( Yunıversiti) university sözcüğün ilk harfi sessiz harf söyleşine sahip, a European(Yurıpiın) European sözcüğün ilk harfi sessiz harf söyleşine sahip ama; an Umbrella (ambrella) Umbrella sözcüğün ilk harfi sesli harf söyleşine sahip o yüzden a yerine an koyuyoruz. an hour(en aue:r) hour'un ilk harfi "h" yazıda... Cevabı ve devamı için tıklayın >>