İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Zıtlık İfadeleri / Expressions of Contrast

 

"Whereas" ile "while sözcüklerinin zıtlık ifadesi için kullanıldığına sık rastlarız.

Whereas I am lazy, my brother is really hard-working.

One of my kids is very strong whereas the other is weaker than his friends.

John lives in the USA while his uncle lives abroad.

While Tom lives in a huge mansion, his best friend lives in a small cottage.

 

 

   

 

Bir diğer zıtlık ifade yöntemi de "but" ve "yet" bağlaçları iledir.
I like classic music but my wife likes pop music.

 

 

 

Bu bağlaçlar ile beraber "still" ve "anyway" gibi kelimeler de yaygın olarak kullanılır.  Bunlar ingilizce günlük konuşmalarda sıkça karşımıza çıkacak kelimelerdir.

I didn't have much time, but I waited for you anyway.

I didn't have much time, but I still waited for you.

I didn't have much time, yet I still waited for you.

"Yet" ile "anyway" in beraber kullanımı çok nadirdir. Ayrıca "yet" daha formal bir ifadeyken, "anyway" günlük hayatta daha sık kullanılır.

 

 

 

"However" da "but" ile hemen hemen aynı manada kullanılır. Ama unutmayalım ki, "however" bağlayıcı değildir, ayrı cümleleri mana olarak ilişkilendirir.
I have been out all morning. However, my mother was at home.

 

 

 

"On the other hand" "diğer taraftan"manasındadır.

I don't like Italian food. On the other hand, I love Greek cuisine.

My brother is really hard-working. On the other hand, I am lazy.

 

 

 

Zıtlık ifadelerinde iki cümle birbirine eşdeğer olduğu için hangisini öne koyduğumuzun önemi yoktur. Ancak, "whereas" ve "while" dışındaki ifadeler cümlenin başına gelemezler; her zaman iki cümlenin arasında olmalılardır.

 

 

 

"Except that" ifadesini de bu gruptan sayabiliriz. Except, "istisna", "hariçlik" bildiren bir kelimedir.

I don't have any work to do today except that I have to call a friend at 2 pm.

Everything is in order in the factory except that one of the pressing machines needs servicing.

Son Gelen Soru

in spite of ve despite anlam olarak aynıdırlar fakat kullanım şekilleri farklıdır, yukarıdaki örnekte de göründüğü gibi although veya though dan sonra cümle gelir. Ancak, in spite of veya despite dan sonra isim gelmesi gerekir. Cevabı ve devamı için tıklayın >>