İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Adverbial Clause Cümlelerinde İndirgeme / Reduction in Adverbial Clauses

Adjective clause konusunda da benzer indirgemeler ile karşılaşmıştık.

 

Amacımız, "adverbial clause" olan cümleciği, "adverb phrase" haline getirerek kısaltmak.

After we left the workshop, we decided to have a cup of coffee together.

After leaving the workshop, we decided to have a cup of coffee together.

 

 

 

Kısaca yapmamız gereken, özneyi çıkarıp, fiili de "v-ing" olarak mastar haline çevirmek.

While we were playing chess, we heard a loud noise outside.

While playing chess, we heard a loud noise outside. 

We heard a loud noise outside while playing chess.

(fiil zaten v-ing formunda olduğu için değişiklik yapılmamıştır.)

 

 

 

İngilizce dilbilgisinde "reduction" dediğimiz indirgeme yöntemini uygularken, anlam kaybı olmamasına çok dikkat etmeliyiz. Sadece ana ve yan cümleciklerin özneleri aynı olunca indirgeme yapılabilir. Çünkü eğer iki cümleciğin öznesi farklı olursa, birini kaldırınca anlam da değişecektir.

After I completed my duty, I left my office.

After completing my duty, I left my office.

 

As the kids were getting ready for school, their mother was preparing the breakfast.

Adverbial clause cümleciğinin öznesi "the kids" iken, ana cümleciğin öznesi "their mother" olduğu için, bu cümlede indirgeme yapılırsa anlam değişecektir.
Getting ready for school, their mother was preparing the breakfast.
Çocuklar okul için hazırlanıyor iken, anneleri kahvaltıyı hazırlıyordu. Gördüğünüz gibi, eğer bu cümlede indirgeme yaparsak, hem okul için hazırlananın, hem de kahvaltıyı hazırlayanın "their mother" olduğu manası çıkar.

 

 

 

Before watching that film, I didn't eat.

After watching that film, I had dinner.

Adjective clause larda, hemen her durumda omit yapabiliyorduk. Burada ise, eğer omit yapacak olursak, bu iki cümle arasındaki anlam farkı kaybolacaktır. Sadece anlam kaybı olmayacak yerlerde omit yapılabilir. Bu sebeple, bu cümlelerde daha fazla kısaltma yapılamaz.

 

 

 

Zaman bildiren adverbial clause cümlelerinde indirgeme yaparken "while" ve "as" gibi "o esnada" manasını veren kelimeleri omit yapabiliriz. Çünkü zaten "v-ing" formu, istenilen manayı verecektir.

While we were driving down the road, we saw a dead animal on the side of the road.

While driving down the road, we saw a dead animal on the side of the road.

Driving down the road, we saw a dead animal on the side of the road.

 

 

When we saw that injured bird, we felt pity and took it to a veterinary clinic.

Seeing that injured bird, we felt pity and took it to a veterinary clinic.

Burada da anlamda eksilme olmadığı için, omit yaptık.

 

 

 

Sebep sonuç ilişkisi anlatan cümleciklerde de eğer anlam kaybı olmayacaksa, "because" omit yapılabilir. Örneğimizi inceleyelim.

Because I needed a change of clothes, I headed back home.

Needing a change of clothes, I headed back to home.

 

Because I had already eaten, I didn't join them for dinner.

Having already eaten, I didn't join them for dinner.

Bu örneğimizde de, perfect tense bize geçmişi çağrıştırıyor. Bu cümlede hem geçmiş zaman, hem de sebep-sonuç manası anlaşılıyor. Past perfect manayı kaybetmemek için "v-ing" formunu yükleme değil "have" yardımcı fiiline ekledik.

 

 

 

"When" kelimesi ile oluşturulmuş adverbial clause için indirgeme yaparken "upon" tabirini de kullanabiliriz.

When I saw the ambulance, I cleared the way as fast as I could.

Upon seeing the ambulance, I cleared the way as fast as I could.

Özellikle konuşma dilinde, "upon" kısaca "on" olarak da kullanılır.

On seeing the ambulance, I cleared the way as fast as I could.

 

 

 

When the antelope noticed the leopard, it started running.

Upon noticing the leopard, the antelope started running.

Upon checking the results, I realised I had made a few mistakes.