İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Düşünceleri Bağlama / Connecting Ideas / Conjunctions

Bu konuya bağlaçlar diyemiyoruz, çünkü yapı olarak aslında edat veya zarf olan birçok sözcük ve öbek de, düşünceleri bağlamak için kullanılabiliyor. "And", "or" gibi bağlaçlar haricinde; edatlar, "because of" gibi preposition ile kullanılan birleştiriciler, zarf cümlecikleri (adverbial clauses) gibi öğelerden yararlanarak da düşünceleri bağlayabiliyoruz. Biz bu konuda elimizden geldiğince, kolaydan zora doğru giderek, bütün farklı bağlama yöntemlerini ve bağlayıcıları örnekler üzerinde göstermeye; yapısal olarak ayırmadan, manalarını ve kullanımlarını izah ederek işlemeye çalışacağız. Çünkü bunların kattıkları anlamları bilmek; hangi görev ile cümlede yer aldığını bilmekten çok daha önemlidir.
 
Bazı ifadeler, cümle içindeki benzer öğeleri bağlarken, bazıları sebep-sonuç ilişkisi kurar. Bazılarını örneklemede, bazılarını zıtlık, beklenmedik durum veya sonuç ifade etmekte; bazılarını da anlamı kuvvetlendirmekte kullanacağız. Ayrıca yine bu konuda bahsedeceğimiz bazı ifadelerin de iki ayrı cümleyi tek cümle olarak değil, sadece anlamlarını bağlayarak ilişkilendirdiğini göreceğiz.
I like apples, oranges and bananas.

 
Bağlayıcı ifadeler, özellikle ingilizce yazı dilinde çok kullanılır. Bu ifadelerin kullanımları anlatıma renk katacağı gibi, anlatımın akıcı ve anlaşılır olmasını sağlayacak, ayrıca ifadeyi de kuvvetlendirecektir. Doğru bağlaç seçimi, konuya ciddiyet de katacaktır. TOEFL gibi dil becerilerini ölçen sınavlarda, writing bölümü değerlendirilirken adayın düşünceleri bağlama yeteneğine özel önem verilmektedir. Çok uzun ve komplike cümleler yerine, kısa ve kolay anlaşılır, birbirine bağlanmış cümleler kullanmak daha çok puan getirecektir.
 
Bu konuyu anlatırken günlük hayatta kullanılan, mantıklı ve kolay anlaşılır örnekler sunmaya çalıştık. Bazen ufak şekli farklılıklarından, tam zıt manalar çıkabileceğini unutmayalım. Bu sebeple dikkatle incelerseniz, bütün örneklerin mana ve kullanımlarını tercümelerine gerek kalmadan kolayca anlayabilirsiniz.
 
En sık kullandığımız bağlaçlar ile konuyu izah etmeye başlayalım.

Son Gelen Soru

nerede kullanılır Because bağlaçını kullanırken dikkat etmemiz gereken şey fiilin -nedeni -anlamını vermesidir örnek verecek olursak ;Why did you it? I did it because I was angry.(Bunu neden yaptın? Yaptım çünkü öfkeliydim) bu örnek de olduğu gibi eyleme dikkat ediyoruz eylemden sonra (because - çünkü -den dolayı) sebebini açıklayarak cümlemizi kuruyoruz. Cevabı ve devamı için tıklayın >>