İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : info@onlinereklam.com
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

both....... and, not only....... but also

 

I like both football and basketball.

Hem futbol, hem de basketbol severim.

I like not only football, but also basketball.

Sadece futbol değil, basketbol da severim.

Bu bağlaçlarımız iki kelimeden oluşuyor. "Both..... and", Türkçedeki "hem..... hem de" ifadesine benzerdir. "both" bildiğimiz gibi "çift" manasına gelen bir sıfattır.
Both John and George are from England.

Bu ifadeyi öznemiz için kullanırsak, yüklem çoğul olmalıdır. Çünkü özne çoğul bir ifade haline gelmiş oluyor.

Both Ali and Ahmet are absent today.

 

 

  

Not only ..... but also ifadesin anlamını herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. İngilizce gramerinde bir kalıp haline gelmiştir. Türkçede "sadece o değil.... aynı zamanda o da" anlamını taşır.

Not only John but alsoGeorgeis from England
Bu tabir özne olarak kullanıldığında, yüklemin tekil veya çoğul olduğunu, yükleme yakın olan isim belirler. Verdiğimiz örnekte George tekil olduğu için, fiilimizi "is" olarak kullandık.
Not only my teacher, but alsomy parentswant me to study harder.
Bu örnekte ise, ikinci öğe olan "parents" çoğul olduğu için, yüklemi de çoğul kullandık.
Not only my sister but also my two aunts work in that shop.

 

 

Bu ifadeleri, yüklemleri veya diğer öğeleri bağlamak için de kullanabiliriz.

The man is both driving and listening to the radio.

He is not only running, but also trying to talk on the phone.

Both your and my parents are from Ankara.

This car is not only fast but also comfortable.

Son Gelen Soru

two - both Bu konuda fikrimi beyan etmem gerekirse ben de Acem arkadasımızın dediği gibi olduğu kanısındayım.two of us ikiden fazla kişinin ikisi anlamındayken,both of us ikimiz manası taşır.İyi çalışmalar :) Cevabı ve devamı için tıklayın >>