İngilizce Dersleri
Bu Proje Satılıktır. İletişim : [email protected]
BEGINNER
  •  
ELEMENTARY
  •  
INTERMEDIATE
  •  
UPPER INTERMEDIATE
Ders Konuları

Infinitives

Bu fiiller ile de infinitive kullanırız.

 

afford
I can't afford to buy a house.
agree
We agreed not to go to that party.
ask
Did he ask to help?
choose
I asked if he wanted to come, but he chose to stay.
come
You should come to see your grandfather more often.
decide
We decided not to leave the hotel that night.
expect
He expects to receive the payment tomorrow.
fail
He failed to pass the history test.
hate
I hate to interrupt you, but you have a visitor.
hope
I hope not to get into any trouble.
learn
We should learn to stay calm in case of an accident.
manage
He managed to find the missing item.
need
We need to find that key if we want to leave the house.
offer
He offered to visit on Sunday.
prepare
We prepared to leave when he called.
promise
You should promise not to tell anyone about our secret.
refuse
The man was arrested because he refused to cooperate with the police.
want
I want to tell you that I love you.

 

 

 

  

Örneklerde de görüldüğü gibi, cümleler negatif veya soru yapılabilir. Ayrıca, gerund veya infinitive den önce "not" gelebilir. Bu şekilde, gerund veya infinitive forma vurgu da eklemiş oluruz.

 

Bazı fiiller ile hem gerund hem de infinitive kullanabiliriz. Bazı durumlarda iki kullanım arasında küçük farklılıklar olabiliyor.Bu fiillerin gerund veya infinitive ile kullanımları mümkündür, iki kullanım arasında da pek fark yoktur.

continue hate like love
prefer start begin intend

I like visiting historical sights.

I like to visit historical sights.

 

 


 

Remember, regret, forget, try gibi fiiller ile hem gerund, hem de infinitive kullanılabilir. Bu fiillerde iki kullanım arasında daha belirgin farklar vardır.

 

You should remember to lock the doors.
Görevi hatırlamak manasında kullanılmıştır.
I remember seeing him on the road today.
Geçmişteki bir tecrübeden bahsedilmiştir.
 
I'm trying to read now.
Okumaya çalışıyorum.
I tried reading it, but I couldn't understand it.
Okumayı denedim.


 

 

 

Gördüğünüz gibi, bazı fiiller hem gerund hem infinitive ile kullanılabilirken, bazı fiillerde ise uygun formda kullanmak gerekiyor. Alıştırmalar yaptıkça ve günlük hayattaki kullanımlarına dikkat ettikçe aşinalık kazanacaksınız. İngilizce okurken veya konuşurken, neyin nerede kullanıldığına dair alışkanlık kazanmak için sabırlı ve azimli olmalısınız.

Son Gelen Soru

Verbs followed by a gerund or an infinitive without to Cevabı ve devamı için tıklayın >>